Cursos Formació Professional

CURS DATES

Tractaments capil·lars estètics i dermotricologia

7, 8, 9, 10 i 11 de juliol, de 9 h a 15 h

Taller:  Fem un CANVAS?

3 i 4 de juliol,  de 9 a 14 h

Entrenament postural

23, 25, 26, 27 i 30 de juny,  de 8.30 a 13.30 h

Comunicació i màrqueting 2.0 30 de juny, 1, 2, 3, 4,  7 i 8 de juliol, de 16 a 20.15 h
Les xarxes socials. Eines del màrqueting turístic

17, 18, 19, 25 i 26 de juny,  de 15 a 20 h

Confecció d’ornaments i accessoris

30 de juny, 1, 2, 3, i 4 de juliol, de 9 a 14 h

Diseño de personajes 2D y 3D. Maquillaje de caracterización 1, 2, 3, 4, 7 i 8, de 9 a 14 h
CODIFICACIÓ AMB CIM-10-MC/PCS: adaptant el present, preparant el futur

18 i 25 de juny , 4 de setembre, 9 d’octubre i 6 de novembre, de 16 a 20 h

La Mediació: una eina per a la convivència, la construcció de ciutadania i la inclusió social

1, 2, 3 i 4 de juliol, de 16 a 20.15 h;
7 i 8 de juliol, de 16 a 20 h

Integració de sistemes d’automatització industrial

7, 8, 9, 10 i 11 de juliol  de 10 a 14 h

Tècniques de mobilització i immobilització de malalts i víctimes traumàtiques

2, 3 i 4 de setembre, de 15 a 20 h

Avaluar en els Cicles Formatius

1, 2, 3, 4  i 7 de juliol , de 9 a 14 h

Acció tutorial a la FP

25 de juny,  de 15 a 20 h
30 de juny, 1, 2 i 3 de juliol, de 9 a 14 h

Desenvolupament de videojocs i apps multi-plataforma

1, 2, 3, 4 i 7 de juliol de 9 h a 13 h

IV Jornada d’Intercanvi d’Experiències de la Família de Serveis Socioculturals i a la Comunitat

Inscripció

Del 21 de maig al 4 de juny

Per Internet

Les activitats organitzades per l’ICE tenen els mateixos efectes per al professorat que les activitats incloses en el Pla de formació permanent del Departament d’Ensenyament.

Els certificats d’aquests cursos s’incorporen directament a l’expedient de formació de cada professor/a (XTEC) i es poden utilitzar com a acreditació per participar en els diferents concursos o convocatòries del Departament d’Ensenyament de la Generalitat de Catalunya, amb els termes que indiqui cada convocatòria.

Per iniciar aquesta activitat cal que hi hagi un nombre mínim de persones inscrites.

Més informació

Institut de Desenvolupament Professional (IDP-ICE)

Passeig de la Vall d'Hebron, 171
08035 Barcelona
Telèfon: 93 403 51 75
Fax: 93 402 10 16

Veure Ubicació

  Bústia de queixes i suggeriments