La Mediació: una eina per a la convivència, la construcció de ciutadania i la inclusió social

Descripció  

Curs orientat a oferir una visió detallada i un abordatge integral de la mediació en la gestió dels conflictes  i la seva aplicació als diversos àmbits i escenaris on es desenvolupa.

Es tracta de oferir  conceptes, eines i una aproximació comparativa entre els diversos models

Es plantegen les oportunitats que ofereix la mediació en contexts ciutadans comunitaris, educatius, familiars i judicials, com sistema no adversarial en la gestió de conflictes

Objectius

 • Oferir un marc conceptual i pràctic de la mediació comunitària
 • Aproximar als participants a la mediació i els seus contextos d’aplicació
 • Conèixer els models de mediació
 • Conèixer les metodologies i eines per actuar en el procés de mediació

Continguts

 • Introducció a la mediació, eines i concepte en relació a la ciutadania. Els diferents models de mediació.
 • Aproximació al món local.
 • El paper del mediador. Rol i funcions, fases.
 • Mediació familiar. Diferencia entre l'àmbit judicial i la mediació ciutadana comunitària als conflictes familiars i les seves tipologies.
 • La mediació judicial amb adults i joves. La mediació punt de trobada entre la mediació judicial i comunitària. Mediació reparadora model restauratiu.
 • Mediació a l'entorn escolar i comunitat educativa. Cultura i educació per la pau.
 • Mediació ciutadana. Eina per la convivència a través de la responsabilitat cívica.
 • Mediació intercultural. Competències relacionals en contextos multiculturals. Experiències de treball amb col·lectius concrets (magribí, pakistaní)
 • L’avaluació dels processos de mediació. L’avaluació d’un servei de mediació.

Metodologia

A totes les sessions i haurà una primera part  de preconceptes, i conceptual. I una segona d'aplicacions i experiències  amb tècniques de participació i un format de taller. A totes les sessions es faran servir eines de mediació.

S'aportarà bibliografia bàsica

Formadors: Col·laboradors de La Formiga

Destinataris: Professorat de la Família professional de Serveis socioculturals i a la comunitat.

Hores: 25 hores

Calendari i horari: 1, 2, 3 i 4 de juliol, de 16 a 20.15 h; 7 i 8 de juliol, de 16 a 20 h

Lloc: Universitat de Barcelona. Campus de Mundet. Edifici de Migdia I, 2a planta, Aula Nova de l’ICE

Places: 25

Preu: Curs subvencionat i gratuït

Informació

www.ub.edu/ice

A/e: icecursos@ub.edu
Tel.: 934 021 024

Inscripció

Del 21 de maig al 4 de juny

Per Internet

http://aplitic.xtec.cat/pls/soloas/pk_for_mod_ins.p_for_cons_activitats?...

Les activitats organitzades per l’ICE tenen els mateixos efectes per al professorat que les activitats incloses en el Pla de formació permanent del Departament d’Ensenyament.

Els certificats d’aquests cursos s’incorporen directament a l’expedient de formació de cada professor/a (XTEC) i es poden utilitzar com a acreditació per participar en els diferents concursos o convocatòries del Departament d’Ensenyament de la Generalitat de Catalunya, amb els termes que indiqui cada convocatòria.

Per iniciar aquesta activitat cal que hi hagi un nombre mínim de persones inscrites.

Aquesta activitat s’emmarca en el Programa de millora de la qualitat en formació professional, finançat pel Ministeri d’Educació, Cultura i Esport i cofinançat pel Fons Social Europeu.

Més informació

Institut de Ciències de l'Educació (ICE)

Passeig de la Vall d'Hebron, 171
08035 Barcelona
Telèfon: 93 403 51 75
Fax: 93 402 10 16

Veure Ubicació

  Bústia de queixes i suggeriments