Compte amb el conte. Eines i recursos per fer dels contes els teus aliats

Descripció

A partir de la teoria, la pràctica i la gamificació anirem descobrint totes les eines que tenim al abast per crear els nostres personatges i contes.

A més, ens aproparem al món literari per descobrir i analitzar els millors llibres i àlbums il·lustrats amb l’objectiu de crear la nostra biblioteca segons les edats dels nens.

Objectius

 1. Adquirir les bases teòriques suficients per a escriure les nostres pròpies histories adequant-les a les necessitats de les edats dels nens.
 2. Enfocar el conte com a eina per potenciar la inclusió i fomentar la diversitat.
 3. Desenvolupar la lectura crítica dels contes per reconèixer estereotips i trobar solucions per fer front al llenguatge sexista i els rols històrics de gènere preestablerts.
 4. Idear personatges i situacions per resoldre conflictes.
 5. Descobrir el sentit positiu dels contes com a vies d’expressió dels sentiments.
 6. Detectar i valorar els models i coneixements que ens proporciona el nostre entorn per, a partir de la seva literaturització, poder-los fer servir com a eines d’aprenentatge.

Paral·lelament, descobrirem com crear una biblioteca atractiva per:

 1. Despertar en els més menuts l'hàbit lector.
 2. Fer que dediquin cada dia una estona a la lectura, fins i tot encara que no sàpiguen llegir o no ho facin correctament.
 3. Aconseguir que es vagin introduint en el món dels llibres mitjançant imatges, històries i, especialment, deixant al seu abast els llibres perquè els toquin, els descobreixin i els considerin un objecte familiar.
 4. Entendre com l’estimulació literària precoç proporciona o potencia en els nens:
  1.  la creativitat.
  2. la capacitat de qüestionar i opinar sobre diversos temes.
  3. la comprensió y acceptació de valors aliens amb actituds de respecte i tolerància cap a altres opinions i punts de vista.
  4. la sensibilitat i imaginació i el desenvolupament i la iniciativa creadora en el camp artístic.
  5. les eines necessàries perquè a partir d'ordenar i formular les experiències i expectatives dels seus personatges, puguin fer-ho també amb referència a les seves pròpies vides i futur.

Continguts

MÒDUL A – CREACIÓ DE CONTES

Aquest mòdul pretén dotar dels coneixements teòrics específics al professorat per crear les seves pròpies histories.

MÒDUL B – ANÀLISI DELS CONTES

Aquest mòdul pretén aprofundir tant en els contes clàssics com en els actuals per tal de detectar en ells els punts febles i forts que ens permetran adaptar-los a las necessitats especifiques dels nens (inclusió, llenguatge no sexista, diversitat racial, col·laboració, esforç...)

MÒDUL C – CREACIÓ D’UNA BIBLIOTECA

Aquest mòdul pretén donar pautes per triar adequadament els millors llibres i àlbums il·lustrats d’entre tots els que tenim a l’abast per crear una biblioteca segons les edats dels nens.

Metodologia

Cadascuna de les sessions es dividirà en dos blocs clarament diferenciats: un teòric i un altre d’eminentment pràctic.

A la part teòrica, a partir de arxius de Power Point o vídeos didàctics, es presentarà als professionals assistents, amb la profunditat adequada i gradual, els diferents temes orientats a la creació de contes.

A la part pràctica, mitjançant la pedagogia interactiva, es potenciarà la interacció entre tots els assistents al curs, per afavorir al màxim l’intercanvi d’experiències, l'aprenentatge participatiu i també la iniciativa individual a l’hora de la creació dels contes o la construcció de la biblioteca.

L’enfocament metodològic, basat en el diàleg i en la participació i no exclusivament en la teoria, busca la implicació dels mestres participants i el canvi d'actitud, passant de la passivitat receptora a l'acció grupal i col·laborativa, per assolir i posar en comú solucions i estratègies.

No obstant, la metodologia aplicada es basa en el respecte i en el màxim aprofitament de l'aprenentatge, per la qual cosa ha de ser sempre flexible i tenir capacitat d'adaptació al perfil dels assistents i a les seves necessitats formatives específiques.

Destinataris: professorat de primària

Formadora: Nona Escofet, llicenciada en Filologia Hispànica per la Universitat de Barcelona (UB); màster en Història de les Religions per la mateixa universitat i cursats Estudis àrabs i hebreus impartits, així mateix, per la UB.

Complements formatius en lletres amb diversos cursos d'escriptura creativa, alguns en l'Ateneu Barcelonès.

En el màster de la UB Educació Interdisciplinària de les Arts, ha impartit una assignatura sobre la construcció dels personatges en els contes infantils.

Actualment, és la directora de l'àrea de literatura infantil i juvenil (LIJ) de l'editorial Grupo Tierra Trivium.

És autora i editora del llibre Martes de cuento. Pasaje a Isla Imaginada i creadora del blog de contes infantils Martes de cuento.

Hores: 30 hores (20 presencials + 10 treball personal)

Calendari i horari: del 2 al 6 de juliol de 2018, de 9.30 a 13.30 h

Lloc: Universitat de Barcelona. Campus de Mundet. Aula per determinar

Requisits de certificació

Assistència al 80 % de les hores presencials i elaboració d’un treball personal.

Places: 25

Preu: 95 €

Període d’inscripció: del 8 de maig al 22 de juny de 2018

Inscripció per Internet:  Matrícula tancada

Informació i/o consultes

icecursos@ub.edu

Telèfon: 934 021 024

Aquest curs està proposat per ser acreditat com a formació dins del perfil professional de Lectura i biblioteca escolar dels centres educatius públics del Departament d’Ensenyament.

Les activitats organitzades per l’ICE tenen els mateixos efectes per al professorat que les activitats incloses en el Pla de formació permanent del Departament d’Ensenyament.

Els certificats d’aquests cursos s’incorporen directament a l’expedient de formació del professor/a (XTEC) i es poden utilitzar com a acreditació per participar en els diferents concursos o convocatòries del Departament d’Ensenyament de la Generalitat de Catalunya, amb els termes que indiqui cada convocatòria.

Per iniciar aquesta activitat cal que hi hagi un nombre mínim de persones inscrites.

 

Més informació

Institut de Desenvolupament Professional (IDP-ICE)

Passeig de la Vall d'Hebron, 171
08035 Barcelona
Telèfon: 93 403 51 75
Fax: 93 402 10 16

Veure Ubicació

  Bústia de queixes i suggeriments