Capgira’t! Dóna la volta a l’aprenentatge (classe inversa o flipped classroom) | ICE. Institut de desenvolupament professional

Capgira’t! Dóna la volta a l’aprenentatge (classe inversa o flipped classroom)

Descripció

Tradicionalment l’aprenentatge s’ha fonamentat en dinàmiques i processos d’aprenentatge basats en la memorització, repetició i mecanització de continguts principalment teòrics. Aquest procés situava el docent en el centre i el convertia en l’expert i transmissor dels coneixements que l’alumne rebia, sense tenir en compte les necessitats, desitjos i interessos de l’alumnat.

La classe inversa o flipped classroom capgira aquest procés i situa l’alumne en el centre de l’experiència d’aprenentatge. Segons aquest model, la teoria es treballa a casa mitjançant diferents recursos audiovisuals i tecnològics, amb l’objectiu d’aprofitar el temps de l’aula per treballar mitjançant propostes didàctiques que parteixen de les necessitats dels alumnes. Aquestes propostes es basen en la col·laboració, la cooperació i l’aprenentatge basat en projectes, reptes o problemes, entre d’altres.

El rol del mestre deixa de ser el de transmissor de continguts i passa a ser el de guia, dinamitzador i generador d’experiències d’aprenentatge riques i contextualitzades en les necessitats dels alumnes. Així mateix, el paper de la tecnologia en aquest enfocament metodològic és imprescindible, ja que tant els alumnes com els docents les utilitzen per aprendre.

En aquest curs aprendràs i dominaràs aquest enfocament metodològic per poder-lo aplicar a l’aula.

Objectius

Conèixer i comprendre els principis del model flipped classroom.

Conèixer i saber utilitzar les eines TIC/TAC amb finalitats pedagògiques.

Ser capaç d’elaborar un guió, i de gravar i editar un vídeo flipped classroom.

Crear activitats i dinàmiques per treballar a l’aula durant el procés de flipped classroom.

Dissenyar un projecte personal.

Continguts

Coneixement del model flipped classroom

Eines TIC/TAC imprescindibles per a l’aplicació de model

Creació i edició de vídeos flipped classroom

Metodologies, dinàmiques i activitats dins l’aula sota aquest model pedagògic

Disseny d’un projecte flipped classroom propi adaptat a cada realitat

Projecte

Creació d’un producte propi amb immediata aplicabilitat a l’aula. Els participants acabaran la formació amb un projecte flipped classroom personal basat en la realitat educativa de cadascú i la utilització de les eines TIC/TAC.

Metodologia

El model flipped classroom com a eix principal. Treballarem també amb el peer to peer (aprenentatge entre iguals), el learning by doing (aprendre fent) i el co-design (codisseny).

Formadors

Xavier Pujol Auden (@xevipujolauden): Mestre de primària a l’Escola Pia Santa Anna de Mataró, màster en Recerca, Formació i avaluació, en Entorns digitals, i cofundador de MakeIt! Education.

Pep Prat Orozco (@joseppo90): en Formació del Professorat de Secundària, Batxillerat i tutor de primària a l’Escola Pia Santa Anna de Mataró, màster en secundària i cofundador de MakeIt! Education.

Destinataris

Adreçat a docents, a formadors i a tots els professionals del sector educatiu que estiguin interessats a aprendre i aplicar aquest model i les eines TIC/TAC a la seva tasca professional.

Calendari i horari

De l’11 al 15 de juliol, de 9 a 13 h

Hores

30 hores: 20 hores presencials i 10 hores no presencials de dedicació al projecte final.

Lloc: Universitat de Barcelona. Campus de Mundet. Edifici de Migdia I, 1a planta. Aula 2102.

Requisits de certificació: Assistència al 80 % de les sessions presencials, i realització d’un projecte de treball a demanda dels formadors.

Places: 35

Preu: 80 €

Període d’inscripció: del 25 d’abril a l’1 de juliol

Inscripció per Internet:  Curs tancat

Informació i/o consultes

icecursos@ub.edu

Telèfon: 934 021 024

Les activitats organitzades per l’ICE tenen els mateixos efectes per al professorat que les activitats incloses en el Pla de formació permanent del Departament d’Ensenyament.

Els certificats d’aquests cursos s’incorporen directament a l’expedient de formació del professor/a (XTEC) i es poden utilitzar com a acreditació per participar en els diferents concursos o convocatòries del Departament d’Ensenyament de la Generalitat de Catalunya, amb els termes que indiqui cada convocatòria.

Per iniciar aquesta activitat cal que hi hagi un nombre mínim de persones inscrites.

Més informació

Institut de Ciències de l'Educació (ICE)

Passeig de la Vall d'Hebron, 171
08035 Barcelona
Telèfon: 93 403 51 75
Fax: 93 402 10 16

Veure Ubicació

  Bústia de queixes i suggeriments