La robòtica educativa de LEGO i la seva aplicació creativa a l’escola

Descripció

L’objectiu d’aquest curs és introduir els docents en la tecnologia de la robòtica educativa de LEGO i, alhora, proporcionar-los els recursos necessaris per utilitzar-la a l’aula i poder fer cursos creatius basats en aquesta tecnologia.

Els participants en aquest curs faran exercicis bàsics per entendre el llenguatge de programació dels robots, experimentaran de primera mà l’ús dels seus sensors i motors, i podran aportar idees per fer algun exercici que pugui integrar la seva matèria amb aquesta tecnologia educativa.

Objectius

Els tallers de robòtica educativa tenen moltes característiques que els fan extremadament atractius des de molts punts de vista, i són una molt bona manera de promoure en alumnes a partir de poca edat la passió per la ciència, la tecnologia, l’enginyeria, les matemàtiques, la geometria, la informàtica (les matèries STEM) i moltes altres matèries interrelacionades.

En aquest sentit, el curs d’introducció permetrà als assistents:

  • Conèixer i entendre la tecnologia, el llenguatge de programació i les relacions entre els components del robot (la CPU, els actuadors, els sensors i tot l’univers de peces de LEGO), i practicar amb aquesta tecnologia.
  • Conèixer idees i exemples exitosos i suggeridors per aplicar a l’aula.
  • Veure possibles organitzacions dels alumnes per treballar en equip i per potenciar la seva creativitat, i, alhora, veure el repte que representa per al docent.
  • Fer una reflexió sobre la importància de l’experiència en l’aprenentatge, el learn by doing o, millor encara, el learn by playing.
  • Obtenir recursos d’informació i de materials per completar els coneixements.

 

Continguts i metodologia

Aquest curs introductori, a més de proporcionar una introducció als components del robot i al llenguatge de programació que utilitza, donarà molts exemples de com utilitzar aquesta tecnologia de forma didàctica, creativa i divertida, afavorint un aprenentatge molt més actiu, eficient i motivador, tant per als alumnes com per als professors.

En una primera fase, els participants, agrupats per parelles, disposaran d’un robot que hauran de programar perquè faci diferents tasques simples. Això els permetrà una practica directa i de primera mà.

En una segona fase, veuran una sèrie d’exemples i de vídeos que els donaran idees de com altres professors utilitzen aquesta tecnologia a l’aula i de quins són els requeriments que cada exemple comporta.

Finalment, els participants podran començar a posar en pràctica exemples que creguin interessants, barrejant la seva pròpia àrea d’experiència i la tecnologia de la robòtica educativa de LEGO, i duent a terme un projecte propi.

A mida que avanci el curs, s’anirà fent una reflexió sobre la pràctica i l’adquisició de

competències. Es treballaran simultàniament els aspectes pedagògics, didàctics i tecnològics per aprofundir en les eines actuals i en la necessitat de començar a ensenyar i, per tant, d’aprendre de manera diferent, potenciant l’experimentació i la necessitat de cometre errors perquè l’aprenentatge sigui molt més eficient i, alhora, divertit i motivador.

Pel que fa al suport del curs, els assistents podran consultar el Curs per a Professors d’Introducció a LEGO Mindstorms NXT i EV3 a: http://www.bogatech.org/index.htm?inicio=curs/

El programari Mindstorms NXT-G es pot instal·lar descarregant el fitxer: http://www.bogatech.org/share/Install_Mindstorms_v21.zip

i seguidament instal·lant-ne l’actualització: http://www.bogatech.org/share/Install_NXT EDU 21f3 for Windows.zip

Formador: Josep Maria Fargas, fargas@bogatech.org, www.bogatech.org

Destinataris

Professorat de primària, secundària i formació professional, i formadors d’àrees diverses amb coneixements inicials de les TAC a l’aula, amb inquietud o curiositat per fer el pas al món 2.0 en la tasca docent, que creuen que les tecnologies es poden utilitzar de forma creativa.

Calendari i horari: Del 4 al 8 de juliol de 2016, de 9 a 13 h

Hores: 30 hores  (20 hores presencials i 10 hores no presencials de dedicació al projecte final)

Lloc: Universitat de Barcelona. Campus de Mundet. Edifici de Migdia I, planta 1. Aula 2101.

Requisits per a la certificació: Assistència al 80 % de les sessions presencials, i realització d’un projecte de treball a demanda del formador.

Places: 30

Preu: 90 € (inclou l’ús de diferents materials i eines durant la formació)

Període d’inscripció: del 25 d’abril al 22 de juny

Inscripció per Internet:  Curs tancat

Informació i/o consultes

icecursos@ub.edu

Telèfon: 934 021 024

Les activitats organitzades per l’ICE tenen els mateixos efectes per al professorat que les activitats incloses en el Pla de formació permanent del Departament d’Ensenyament.

Els certificats d’aquests cursos s’incorporen directament a l’expedient de formació del professor/a (XTEC) i es poden utilitzar com a acreditació per participar en els diferents concursos o convocatòries del Departament d’Ensenyament de la Generalitat de Catalunya, amb els termes que indiqui cada convocatòria.

Per iniciar aquesta activitat cal que hi hagi un nombre mínim de persones inscrites.

Més informació

Institut de Ciències de l'Educació (ICE)

Passeig de la Vall d'Hebron, 171
08035 Barcelona
Telèfon: 93 403 51 75
Fax: 93 402 10 16

Veure Ubicació

  Bústia de queixes i suggeriments