La programació d’aula i l’avaluació a partir del nou currículum

Descripció

Curs-taller per actualitzar la programació amb les noves propostes curriculars tenint en compte els àmbits competencials.

Objectius

  • Conèixer el decret i les orientacions sobre el nou currículum, i establir un protocol per unificar les programacions del centre.
  • Identificar diferents propostes i instruments per avaluar.
  • Elaborar una programació d’aula.

Continguts

  • Situació actual del marc curricular
  • Elements principals del currículum
  • Noves propostes competencials i la seva aplicació pràctica a la programació d’aula
  • Elaboració d’instruments per avaluar

Metodologia

Treball en grups cooperatius i treball autònom personalitzat. El curs es desenvoluparà de manera pràctica a partir d’un breu marc teòric.

Destinataris: professorat de primària i secundària

Formadors: Víctor Aregall, Dolors Camarasa, Rosa García i Júlia López

Calendari i horari: del 3 al 7 de juliol de 2017, de 16 a 20 h

Hores: 30 (20 hores presencials + 10 de treball personal)

Requisits de certificació: assistència al 80 % de les hores presencials i valoració positiva del treball personal.

Places: 30

Lloc: Universitat de Barcelona. Campus de Mundet. Aula per determinar.

Observacions: els assistents hauran de portar un ordinador portàtil per poder treballar des de l’inici del curs.

Preu: 80 €

Període d’inscripció: del 8 maig al 23 de juny de 2017

Inscripció per Internet:  curs tancat

Informació i/o consultes

icecursos@ub.edu

Telèfon: 934 021 024

Les activitats organitzades per l’ICE tenen els mateixos efectes per al professorat que les activitats incloses en el Pla de formació permanent del Departament d’Ensenyament.

Els certificats d’aquests cursos s’incorporen directament a l’expedient de formació del professor/a (XTEC) i es poden utilitzar com a acreditació per participar en els diferents concursos o convocatòries del Departament d’Ensenyament de la Generalitat de Catalunya, amb els termes que indiqui cada convocatòria.

Per iniciar aquesta activitat cal que hi hagi un nombre mínim de persones inscrites.

 

Més informació

Institut de Ciències de l'Educació (ICE)

Passeig de la Vall d'Hebron, 171
08035 Barcelona
Telèfon: 93 403 51 75
Fax: 93 402 10 16

Veure Ubicació

  Bústia de queixes i suggeriments