Treball per projectes plurilingües. Una metodologia d’innovació docent. Entrelliguem les llengües

Descripció

Curs teoricopràctic que es proposa donar a conèixer la metodologia del treball per projectes i l’enfocament plurilingüe, per aplicar-los a la pràctica docent de les realitats educatives. També s’aprendrà a dissenyar el treball per projectes interdisciplinaris en què s’entrelliguin les diferents llengües curriculars. Part de les sessions es dedicarà a l’elaboració de projectes i a la posada en comú per aprendre entre iguals. Adreçat a tot el professorat interessat en aquesta metodologia i a especialistes de llengües.

Objectius

 • Aprendre la metodologia del treball per projectes i la metodologia plurilingüe interdisciplinària.
 • Aprendre de l’experiència de centres escolars pioners en la matèria.
 • Dissenyar activitats o projectes basats en la metodologia plurilingüe interdisciplinària per a diferents nivells educatius.
 • Aprendre conjuntament en equip.

Continguts

 • El treball per projectes
 • El disseny d’un projecte i les seves fases
 • La competència plurilingüe
 • La metodologia interdisciplinària
 • Les tipologies textuals
 • L’avaluació de projectes

Metodologia

La metodologia inclou teoria i pràctica. Primerament s’ensenyarà la base teòrica i els exemples dels centres escolars pioners (1 o 2 sessions) i, a continuació, s’elaborarà la part de disseny d’activitats individual o en petit grup (2 sessions). Finalment, hi haurà l’intercanvi de propostes per aprendre els uns dels altres (1 o 2 sessions), en el qual es farà una avaluació entre iguals.

Destinataris: professorat d’educació primària i secundària

Formadora: Verónica Asensio Arjona

Calendari i horari: del 3 al 7 de juliol de 2017

 • dilluns i dimecres de 9 a 13.30 h  
 • dimarts i dijous de 9 a 12.30 h
 • divendres de 9 a 13 h

Hores: 20

Requisits de certificació: assistència al 80 % de les hores presencials

Places: 30

Lloc: Universitat de Barcelona. Campus de Mundet. Aula per determinar.

Preu: 80 €

Període d’inscripció: del 8 maig al 23 de juny de 2017

Inscripció per Internet:  curs tancat

Informació i/o consultes

icecursos@ub.edu

Telèfon: 934 021 024

Les activitats organitzades per l’ICE tenen els mateixos efectes per al professorat que les activitats incloses en el Pla de formació permanent del Departament d’Ensenyament.

Els certificats d’aquests cursos s’incorporen directament a l’expedient de formació del professor/a (XTEC) i es poden utilitzar com a acreditació per participar en els diferents concursos o convocatòries del Departament d’Ensenyament de la Generalitat de Catalunya, amb els termes que indiqui cada convocatòria.

Per iniciar aquesta activitat cal que hi hagi un nombre mínim de persones inscrites.

Més informació

Institut de Ciències de l'Educació (ICE)

Passeig de la Vall d'Hebron, 171
08035 Barcelona
Telèfon: 93 403 51 75
Fax: 93 402 10 16

Veure Ubicació

  Bústia de queixes i suggeriments