La robòtica educativa de LEGO i l’aplicació creativa a l’aprenentatge per projectes

Descripció

Volem ajudar a incorporar els aspectes de la programació a l’aprenentatge basat en projectes.

Els participants en aquest curs realitzaran un projecte utilitzant entre altres la tecnologia de la robòtica educativa de LEGO, de forma transversal i experimentaran l’ús de la programació, dels sensors i motors, i la seva relació amb matèries curriculars.

Objectius

Conèixer i practicar la tecnologia, el llenguatge de programació i les relacions entre els components del robot LEGO.

Conèixer i proposar exemples transversals d’aprenentatge basat en projectes per aplicar a l’aula.

Continguts i metodologia

Aquest curs continuarà la formació realitzada el mes de març sobre el treball per projectes aplicats amb els robots Lego Mindstorms, i a la vegada s’obre a les persones que volen descobrir aquests materials i la seva aplicació a l’aula. Els assistents desenvoluparan un projecte a la seva aula (o milloraran un projecte seu existent) i  aplicaran la tecnologia de LEGO Mindstorms (NXT o EV3) per tal de poder realitzar amb els seus alumnes un projecte més creatiu, motivador i transversal. Cal tenir coneixements inicials minims del funcionament dels robots Lego Mindstorm.

Els professors i professores podran treballar col·laborativament en grups d’interessos o nivells similars.

Destinataris: professors de cicle superior de primària, secundària en general i tecnologia.

Formació: Josep Maria Fargas, www.bogatech.org

Calendari i horari: del 27 de juny al 4 de juliol de 2017

  • 27, 28 i 29 de juny de 16.00 a 20.00 h
  • 3 de juliol de 09.00  a 13.30 h
  • 4 de juliol de 09.00 a 12.30 h

Hores: 25 h (20 h presencials + 5 de treball personal)

Places: 20

Requisits de certificació: assistència al 80 % de les hores presencials i entrega del treball

Lloc: Universitat de Barcelona. Campus de Mundet. Aula per determinar.

Preu: 90 €

Període d’inscripció: del 8 de maig al 23 de juny

Inscripció per Internet:  curs tancat

Informació i/o consultes

icecursos@ub.edu

Telèfon: 934 021 024

Les activitats organitzades per l’ICE tenen els mateixos efectes per al professorat que les activitats incloses en el Pla de formació permanent del Departament d’Ensenyament.

Els certificats d’aquests cursos s’incorporen directament a l’expedient de formació del professor/a (XTEC) i es poden utilitzar com a acreditació per participar en els diferents concursos o convocatòries del Departament d’Ensenyament de la Generalitat de Catalunya, amb els termes que indiqui cada convocatòria.

Per iniciar aquesta activitat cal que hi hagi un nombre mínim de persones inscrites.

Més informació

Institut de Ciències de l'Educació (ICE)

Passeig de la Vall d'Hebron, 171
08035 Barcelona
Telèfon: 93 403 51 75
Fax: 93 402 10 16

Veure Ubicació

  Bústia de queixes i suggeriments