Scratch: programem per aprendre!

Descripció

La programació d’ordinadors i la robòtica educativa estan de moda. Més enllà d’això, entorns de programació com Scratch ens ofereixen la possibilitat de convertir l’alumnat en creadors digitals i no en simples espectadors. La programació d’ordinadors a l’aula permet que els alumnes s’expressin digitalment de forma creativa, alhora que promou el pensament computacional i fomenta el treball en equip, la detecció d’errors i la seqüenciació, entre d’altres.                                                                                                    

Objectius

 • Conèixer els diferents corrents pedagògics relacionats amb la programació d’ordinadors i la robòtica educativa.
 • Crear petits jocs i animacions amb Scratch.
 • Programar diferents kits de robòtica educativa.
 • Conèixer diferents fonts d’informació on consolidar o augmentar els coneixements adquirits.
 • Conèixer les maneres d’aplicar la programació i la robòtica dins del treball globalitzat en les diferents etapes educatives.

Continguts

 • La teoria del construccionisme
 • El pensament computacional
 • El moviment maker
 • L’espiral del pensament creatiu i el Design Thinking
 • Programació de jocs i animacions amb Scratch
 • Programació de diversos robots
 • Creació de seqüències didàctiques interdisciplinàries amb el suport de la programació i la robòtica

Metodologia

Les sessions són bàsicament pràctiques. Els participants han de superar diferents reptes de manera individual o en grup.

Destinataris: Mestres d’educació primària

Formador: Frank Sabaté

Calendari i horari: del 3 al 7 de juliol de 2017

 

Horari

Activitat

hores

Dilluns

09-13.30

Curs

4,5

Dimarts

09-12.30

Curs

3,5

12:30-13.30

Conferència per a tots els participants de l’Escola d’Estiu

 

Dimecres

09-13.30

Curs

4,5

Dijous

09-12.30

Curs

3,5

12.30-13.30

Conferència per a tots els participants de l’Escola d’Estiu

 

Divendres

09-13.00

Curs

4

Total d’hores

20

Hores: 20

Lloc: Universitat de Barcelona.  Campus de Mundet. Aula a determinar

Places: 25

Observacions: cal que els participants duguin el seu ordinador portàtil.

Requisits de certificació: assistència al 80 % de les hores

Preu: 85 €

Període d’inscripció: del 8 maig al 23 de juny de 2017

Inscripció per Internet: curs tancat

Informació i/o consultes

icecursos@ub.edu
Telèfon: 934 021 024

Les activitats organitzades per l’ICE tenen els mateixos efectes per al professorat que les activitats incloses en el Pla de formació permanent del Departament d’Ensenyament.

Els certificats d’aquests cursos s’incorporen directament a l’expedient de formació del professor/a (XTEC) i es poden utilitzar com a acreditació per participar en els diferents concursos o convocatòries del Departament d’Ensenyament de la Generalitat de Catalunya, amb els termes que indiqui cada convocatòria.

Per iniciar aquesta activitat cal que hi hagi un nombre mínim de persones inscrites.

 

Més informació

Institut de Desenvolupament Professional (IDP-ICE)

Passeig de la Vall d'Hebron, 171
08035 Barcelona
Telèfon: 93 403 51 75
Fax: 93 402 10 16

Veure Ubicació

  Bústia de queixes i suggeriments