Visual thinking. Pensem les imatges a l’educació

Descripció

Relacionar imatges i idees no és una cosa nova, però estem constantment submergits en imatges i a vegades no ens plantegem si hi sabem nadar. Pensar en imatges i utilitzar-les té una gran força en el món de l’educació.

En aquesta formació fem una aproximació al pensament visual (o visual thinking) entès com una manera de fer més comprensible allò que volem expressar fent ús de les imatges. Serà una formació sense necessitat de tenir coneixements previs ni especials habilitats en el dibuix.

El professorat i la comunitat educativa en general coneix molt bé el potencial de la representació en imatges. Els infants acostumen a dibuixar abans d’escriure, però amb els anys el costum de fer-ho va quedant en segon pla i fins tot pot arribar a desaparèixer.

En aquest curs creiem en la creativitat i en el foment de les competències múltiples. Ens sembla, doncs, interessant que la pràctica del visual thinking serveixi als educadors per obrir noves maneres de veure els processos educatius.

Objectius

  • Establir llaços entre els processos educatius i el pensament visual.
  • Donar eines pràctiques per a l’elaboració d’esquemes, mapes i representacions visuals des dels coneixements previs i les necessitats de cada participant.
  • Fomentar la reflexió sobre l’ús d’aquesta metodologia i les implicacions socials i culturals que comporta.
  • Generar un espai d’experimentació amb el pensament visual que faciliti l’intercanvi d’idees i el treball cooperatiu durant i després del curs.

Continguts

Sessió 1

Introducció del curs. La importància de comprendre les imatges. Introducció al concepte visual thinking i aplicacions a la nostra vida quotidiana

El muntatge. Les imatges en el seu conjunt. Representar vs. presentar

Sessió 2

La societat de la informació i les imatges. Breu perspectiva sociològica. Veure és saber separar allò que es mira. Com podem pensar les imatges. Cinema, cultura visual i media literacy

Sessió 3

Els usos del visual thinking en l’educació. Entendre per què és important combinar l’expressió visual amb altres mitjans i com podem començar a fer-ho amb consciència i una visió crítica

Estils d’aprenentatge. Creativitat i educació. Neurociència

Sessió 4

La idea i el dibuix. Tothom pot dibuixar. Els mapes visuals i la relatoria. Sinestèsia, organització d’idees, suports i trucs per iniciar-se i iniciar l’alumnat. Adaptació als diferents nivells educatius. Pràctica de dibuix i debat grupal

Sessió 5

Posada en pràctica final i avaluació del curs. Exercici de treball col·laboratiu per posar en pràctica tot allò que s’ha treballat i valoració final del curs amb les persones participants i les formadores

Resum dels continguts clau que es tractaran

Ens introduirem en la societat de la informació i analitzarem els discursos crítics de la mà de la pedagogia de la imatge.

Indagarem sobre el significat i les aplicacions del visual thinking en contextos educatius, i veurem els conceptes de neurociència i processos creatius en educació.

Treballarem la representació visual aplicada a la dinamització de grups, el resum d’idees i l’aprenentatge.

Metodologia

El curs té un vessant eminentment pràctic. Es proposen exercicis tant de dibuix com de creació d’esquemes i mapes conceptuals (individuals i grupals) a partir dels quals es reflexiona sobre els aspectes teòrics del visual thinking.

En algunes sessions es visionaran altres treballs i peces audiovisuals, i hi haurà debats i presentacions. A més, s’aplicaran els principis metodològics de MakeIt! Education, que permeten gaudir d’un aprenentatge pràctic, vivencial, amè, dinàmic i profund:

  • Basat en valors. Creiem fermament que tot el que fem s’ha de sustentar en uns valors. Uns valors que ens fan ser humans per davant de la professió́ que tinguem, sigui la que sigui. A més, no podem oblidar que com a docents i professionals de l’educació́ estem contínuament treballant amb alumnat i en molts moments som el seu model a seguir.
  • Codisseny i cocreació. Els productes i projectes que generem en el curs per donar resposta a les necessitats són totalment personalitzats a través de processos creatius i participatius.
  • Aprendre fent. Aprenem fent i creant. Entenem que per aconseguir un aprenentatge significatiu i útil s’han de fer coses. Així doncs, el curs té una gran part pràctica que permet crear productes aplicables a les aules de forma immediata. Els participants són actius i constantment fan, elaboren, analitzen i experimenten per garantir un bon creixement i aprenentatge.
  • Experiència d’aprenentatge. Situem el participant al centre del procés perquè experimenti allò que vol aprendre i aplicar a la seva realitat.
  • D’igual a igual. Generem aprenentatge entre iguals, de tu a tu, valorant la diversitat i la singularitat de cadascú.

Destinataris

Tots els nivells educatius

Formadora

Júlia Betrian Fatjó. Llicenciada en Pedagogia i màster d’Arts Visuals i Educació per la UB. Col·laboradora de MakeIt! Education

Calendari i horari

Del 3 al 7 de juliol de 2017

Lloc: Universitat de Barcelona. Campus de Mundet. Aula per determinar

Hores:  20

Requisits de certificació: assistència al 80 % de les sessions presencials.

Places: 25

Preu:  80 €

Període d’inscripció: del 8 de maig al 23 de juny

Inscripció per Internet:  curs tancat

Informació i/o consultes

icecursos@ub.edu

Telèfon: 934 021 024

Les activitats organitzades per l’ICE tenen els mateixos efectes per al professorat que les activitats incloses en el Pla de formació permanent del Departament d’Ensenyament.

Els certificats d’aquests cursos s’incorporen directament a l’expedient de formació del professor/a (XTEC) i es poden utilitzar com a acreditació per participar en els diferents concursos o convocatòries del Departament d’Ensenyament de la Generalitat de Catalunya, amb els termes que indiqui cada convocatòria.

Per iniciar aquesta activitat cal que hi hagi un nombre mínim de persones inscrites.

Més informació

Institut de Ciències de l'Educació (ICE)

Passeig de la Vall d'Hebron, 171
08035 Barcelona
Telèfon: 93 403 51 75
Fax: 93 402 10 16

Veure Ubicació

  Bústia de queixes i suggeriments