Treballem les nostres fortaleses: augmentem la nostra felicitat

Introducció

Tots els educadors coneixem alumnes que ens fan patir, que no fan els deures, que sovint responen malament i que no volen col·laborar en allò que organitzem per a ells. El més curiós i entendridor de tot això és saber que aquests nois i noies pensen, en el fons, que no són capaços de fer el que els demanem, i que es menyspreen per aquesta raó. Tenen l’autoestima baixa, no són conscients de les seves fortaleses.

Objectius

Aquest projecte es proposa que els nois i noies coneguin, valorin i posin en pràctica les seves fortaleses. El curs que presentem ofereix al professorat l’oportunitat de conèixer i treballar les seves pròpies fortaleses per, després, poder fer el mateix treball amb l’alumnat.

El coneixement dels punts forts del caràcter serveix per fer pujar l’autoestima i per reviure la pròpia historia en termes positius. Possibilita, també, imaginar un futur basat en les pròpies fortaleses, és a dir, en els trets que més ens agraden de nosaltres mateixos, i que constitueixen els nostres punts forts.

La formació per a l’alumnat segueix el mateix esquema que el projecte per al professorat. Es fonamenta en l’autoconeixement i la reflexió, raó per la qual comença creant a l’aula un clima de tranquil·litat i respecte mitjançant tècniques de mindfulness. Un cop conegudes les pròpies fortaleses, es treballa amb elles revisant la pròpia història personal. Així mateix, es visualitza un possible futur millor fent servir aquests punts forts del caràcter de cadascú per entomar nous reptes amb més recursos i seguretat, tant en el camp personal com en l’acadèmic i professional.

El treball acaba amb l’elaboració d’un producte audiovisual sobre la vida de la persona, amb les fortaleses que la fan única, amb un futur triat en funció d’allò que la fa diferent de la resta del grup, expressant allò que només ella posseeix.

El projecte segueix la idea de l’iniciador de la psicologia positiva, Martin Seligman, que va canviar la seva teoria psicològica el dia que va comprendre que la seva tasca com a pare no consistia únicament a corregir els defectes de la seva filla Nikki, sinó a preservar la capacitat innata d’ella per fer-ho: «Es va convèncer que l’educació dels nens és molt més que la correcció dels defectes; es tracta de reconèixer i fomentar els valors» (Vopel, 2003).

Continguts

- La psicologia positiva

- Les fortaleses de l’ésser humà

- El mindfulness a l’aula

- La història personal en termes positius

- Autoestima i autoconcepte

Metodologia

El desenvolupament de les diferents sessions inclourà exercicis de relaxació, treball de reflexió-discussió i dinàmiques de grup, de manera que durem a terme un curs totalment pràctic. Es faran servir elements del coaching i de PNL.

Destinataris: docents d'infantil, primària, secundària, psicopedagogs EAP, orientadors, inspectors d'educació i altres persones vinculades al món de l'ensenyament interessades en el tema.

Professorat

  • Carme Vanrell, llicenciada en Geografia i Història (UAB) i postgraduada en Educació i Conflicte. La Mediació com a Recurs (UB). Màster Practitioner en PNL (Institut Gestalt), màster en PNL i Coaching (Institut Gestalt), Generative Coaching (International Association for Generative Change) i Generative Trance Work (International Association for Generative Change).
  • Noemí Calero, llicenciada en Filosofia i Lletres (UB) i postgraduada en Tutoria (UB).
  • Cristina Montañés, professora de música. Màster en Educació en Valors (UB). Musicoterapèuta (UB). Postgraduada en Mentoria i Coaching Educatiu (en curs, UB). Formadora de l’ICE de la UB en mediació en conflictes.

Hores: 20 hores 

16 de presencials més 4 de treball personal i entrega d’un treball final (Movie Maker)

Calendari i horari: 7, 14, 21 i 28 de febrer de 2017, de 16.30 a 20.30 h

Lloc: Universitat de Barcelona. Campus de Mundet. Aula a determinar.

Places: 30

Requisits de certificació: assistència participativa el 80% de les sessions i superació del treball final (Movie Maker).

Preu: 70 euros

Període d’inscripció: del 13 de desembre de 2016 al 27 de gener de 2017

Inscripció per Internet: curs tancat

Informació i/o consultes

icecursos@ub.edu

Telèfon: 934 021 024

Les activitats organitzades per l’ICE tenen els mateixos efectes per al professorat que les activitats incloses en el Pla de formació permanent del Departament d’Ensenyament.

Els certificats d’aquests cursos s’incorporen directament a l’expedient de formació del professor/a (XTEC) i es poden utilitzar com a acreditació per participar en els diferents concursos o convocatòries del Departament d’Ensenyament de la Generalitat de Catalunya, amb els termes que indiqui cada convocatòria.

Per iniciar aquesta activitat cal que hi hagi un nombre mínim de persones inscrites.

Més informació

Institut de Ciències de l'Educació (ICE)

Passeig de la Vall d'Hebron, 171
08035 Barcelona
Telèfon: 93 403 51 75
Fax: 93 402 10 16

Veure Ubicació

  Bústia de queixes i suggeriments