Project Management. Habilitats per a la vida. Tens un projecte per fer? | ICE. Institut de desenvolupament professional

Project Management. Habilitats per a la vida. Tens un projecte per fer?

Descripció i objectius

Els projectes són un excel·lent mitjà per ajudar els alumnes a desenvolupar importants habilitats necessàries per a l’individu en el segle XXI. Al mateix temps, els empeny a tractar situacions reals del món mitjançant preguntes i problemes que cal resoldre. 

Els projectes ofereixen als alumnes grans oportunitats per aprendre a administrar i dirigir el seu propi aprenentatge i aplicar les pròpies capacitats per aprofundir en els seus coneixements sobre el món, de manera que ells mateixos i d’altres ajudin a crear un món millor.

Aquest curs, estructurat en tres jornades, pretén proporcionar als docents assistents les habilitats i els coneixements necessaris per identificar i posar en pràctica projectes a l’aula amb la metodologia de l’aprenentatge basat en problemes (ABP, o PBL en anglès), amb la finalitat que puguin materialitzar, governar i gestionar adequadament els projectes que plantegen els alumnes a l’aula, a més d’ajudar a assolir els objectius d’aprenentatge que es plantegin amb el projecte.

Continguts

 • Què és un projecte?
 • Quan i com fer servir el Project Management?
 • El Project Management i el paper del docent
 • El núvol 2.0 i el Project Management 
 • Exemples i enllaços de Project Management educatiu
 • Mètodes i eines més utilitzats en Project Management
 • Exercici 1: eines relacionades amb l’entorn de les 3C: Comunicació, Col·laboració, Coordinació
 • El Project Management com a element de reforç de les competències personals de l’alumne
 • El cicle de vida d’un projecte
 • Fases 1 i 2: inici i planificació
 • Exercici 2: plantejament d’un EDT (Estuctura de Desglosament de Tasques) per a la definició d’activitats
 • Fases 3 i 4: execució, i monitorització i control
 • Exercici 3: posada en marxa d’objectius i indicadors
 • Fase 5:  tancament i gestió de l’èxit
 • Exercici 4: redacció de conclusions i lliçons apreses
 • El Project Management com a motor de l’emprenedoria
 • Toolkit per al professor

Destinataris: Professorat de formació professional, d’educació secundària i batxillerat

Formador:  Pere Juárez Vives

Durada:  15 hores

Calendari i horari:  16, 17 i 18 de gener de 2017, de 16 a 21 h

Places: 25

Lloc de realització:  Universitat de Barcelona. Campus de Mundet. Edifici de Migdia I, 2a planta, aula Jesús Garanto.

Preu: 50 €

Període d’inscripció: del 29 de novembre de 2016 al 15 de gener de 2017

Inscripció per Internet:  Formulari de matrícula

Informació i/o consultes

icecursos@ub.edu

Telèfon: 934 021 024

Les activitats organitzades per l’ICE tenen els mateixos efectes per al professorat que les activitats incloses en el Pla de formació permanent del Departament d’Ensenyament.

Els certificats d’aquests cursos s’incorporen directament a l’expedient de formació del professor/a (XTEC) i es poden utilitzar com a acreditació per participar en els diferents concursos o convocatòries del Departament d’Ensenyament de la Generalitat de Catalunya, amb els termes que indiqui cada convocatòria.

Per iniciar aquesta activitat cal que hi hagi un nombre mínim de persones inscrites.

Més informació

Institut de Ciències de l'Educació (ICE)

Passeig de la Vall d'Hebron, 171
08035 Barcelona
Telèfon: 93 403 51 75
Fax: 93 402 10 16

Veure Ubicació

  Bústia de queixes i suggeriments