PROGRAMA TREVA. Nivell 2. Mindfulness i relaxació a l’aula

Descripció

Intervenció a l'aula. En aquest curs els docents i educadors aprenen com aplicar a l'alumnat d’infantil, primària i secundària, el que s'ha après en el Nivell 1.

Es practiquen els nou recursos psicocorporals bàsics TREVA per afavorir l’aprenentatge, millorar el rendiment escolar, educar per a la salut i desenvolupar la intel·ligència emocional. www.programatreva.com

Objectius

 1. Formar als docents i educadors perquè puguin impartir i implantar el Programa TREVA en els centres docents.
 2. Aprendre a aplicar les competències i subcompentències de les tècniques de relaxació, meditació i mindfulness per aplicar-les a l’aula.
 3. Elaborar exercicis segons el protocol del Programa TREVA per aplicar els recursos psicorporals bàsics a la gestió conscient de l’aula.

Continguts

 1. Competències i subcompetències dels recursos del PROGRAMA TREVA:
  1.  Mindfulness y atenció.
  2.  Respiració.
  3.  Relaxació.
  4.  Consciencia Sensorial.
  5.  Visualització.
  6.  Veu i parla.
  7.  Postura.
  8.  Moviment conscient.
  9.  Energia.
 1. Orientacions didàctiques per l’aplicació de TREVA a cada etapa escolar:
  1.  Disseny i pràctica dels exercicis TREVA.
 2. Àmbits d’aplicació als centres educatius:
  1.  Pla d’acció per implantar el Programa Treva.

Metodologia

- Introducció teòrica de cada contingut amb suport audiovisual.

- Pràctica vivencial dels exercicis a nivell individual, per parelles i en petits grups.

- Intercanvi d'experiències i compartir les reflexions i conclusions.

Destinataris

Docents d'infantil, primària i secundària, pedagogs, psicòlegs, psicopedagogs i altres professionals relacionats amb l'educació.

Cal haver cursat el Nivell I del Programa Treva i acreditar-ho per poder inscriure’s en aquest curs.

Formadores

Caroline Copestake: Llicenciada en Psicologia (UB). Psicoterapeuta orientada al Focusing i Trainer (The Focusing Institute NY). Postgrau en Counseling en dol i pèrdues. Psicoterapeuta Centrada en la Persona i Gestàltica.

Maite Fruitós: Llicenciada en Ciències de la Informació (UAB). Experta en acompanyament espiritual en el procés de viure i morir. Des de l'any 2000 imparteix classes de Tai txi i txi-kung, Mindfulness, correcció postural, relaxació i meditació.

 

Calendari i horari: 16, 17, 18, 19 i 20 de setembre de 2019, de 17.30 a 21.30 h

Hores: 30 hores (20 hores presencials més 10 hores de treball personal).

Observació: cal portar una màrfega per estirar-se a terra i roba còmoda.

Requisits de certificació: Assistència al 80% de les hores presencials i elaboració d’un treball personal a especificar pel formador.

Places: 30

Lloc: Universitat de Barcelona, Campus de Mundet. Aula per determinar

Preu: : 100 euros (aquest preu inclou el dossier de material que es treballarà durant el curs)

Inscripció: del 9 de juliol al 6 de setembre de 2019

Inscripció per Internet:  formulari de matrícula

Informació i/o consultes
A/e: icecursos@ub.edu
Tel.: 934 021 024

Més informació del Programa TREVA: www.programatreva.com

Les activitats organitzades per l’IDP-ICE tenen els mateixos efectes per al professorat que les activitats incloses en el Pla de formació permanent del Departament d’Educació.

Els certificats d’aquests cursos s’incorporen directament a l’expedient de formació del professor/a (XTEC) i es poden utilitzar com a acreditació per participar en els diferents concursos o convocatòries del Departament d’Educació de la Generalitat de Catalunya, amb els termes que indiqui cada convocatòria.

Per iniciar aquesta activitat cal que hi hagi un nombre mínim de persones inscrites.

 

Més informació

Institut de Desenvolupament Professional (IDP-ICE)

Passeig de la Vall d'Hebron, 171
08035 Barcelona
Telèfon: 93 403 51 75
Fax: 93 402 10 16

Veure Ubicació

  Bústia de queixes i suggeriments