I Jornada Transició Secundaria - Universitat. Recursos i estratègies per afavorir la transició als graus de l’àmbit de les Ciències Socials i Jurídiques

Per a molts estudiants, l’accés a la universitat és l’opció triada per iniciar o continuar amb el seu projecte professional. Acompanyar i contribuir en fer realitat aquest projecte és una de les responsabilitats del professorat i d’altres professionals que formen part de la vida acadèmica d’aquests estudiants.  Es per això que es proposa

  • compartir les evidències obtingudes sobre les experiències universitàries dels estudiats de primer curs de carrera
  • reflexionar sobre els factors que condueixen cap a les trajectòries acadèmiques d’ èxit
  • proposar accions proactives per prevenir els factors de risc

PROGRAMA

15.30 - 15.45 h

Recollida d’acreditacions

 

16 - 17.15  h

 

Conferència i Debat

Transitar amb èxit a la universitat: de la investigació a l’acció. Pilar Figuera i Mercè Torrado.  Departament de Mètodes d'Investigació i Diagnòstic en Educació. Facultat d’Educació de de la universitat de Barcelona

17.45 - 19.30 h

Tallers

1- Construir la identitat professional. Juan Llanes

2- Trajectòries  no convencionals: CFGS. Montse Freixa

3- Planificació i gestió del temps. Lluïsa Rodríguez

4- Les xarxes de suport social. Robert Valls

19.30 - 20.30 h

Posada en comú i cloenda

Destinataris

Professorat i professionals de l’àmbit de l’orientació educativa i professional

Organització

Oficina del PLA D’ACCIÓ TUTORIAL de la facultat d’Educació de la UB

Grup de recerca TRALS (Transicions acadèmiques i laborals) de la UB

IDP-ICE de la UB

 

Se certificaran 5 hores 

Activitat gratuïta

Els tallers són simultanis. Cada taller té les places limitades. En el moment de formalitzar la matrícula, cal que us inscriviu al taller que us interessi.

Inscripcions

Període d’inscripció: del 28 de març al 13 de maig de 2019

Places limitades

Inscripció per internet:  formulari de matrícula a la Jornada

Informació i/o consultes
A/e: icecursos@ub.edu
Tel.: 934 021 024

Les activitats organitzades per l’ICE tenen els mateixos efectes per al professorat que les activitats incloses en el Pla de formació permanent del Departament d’Educació.

Els certificats d’aquests cursos s’incorporen directament a l’expedient de formació del professor/a (XTEC) i es poden utilitzar com a acreditació per participar en els diferents concursos o convocatòries del Departament d’Educació de la Generalitat de Catalunya, amb els termes que indiqui cada convocatòria.

Per iniciar aquesta activitat cal que hi hagi un nombre mínim de persones inscrites.

 

Més informació

Institut de Desenvolupament Professional (IDP-ICE)

Passeig de la Vall d'Hebron, 171
08035 Barcelona
Telèfon: 93 403 51 75
Fax: 93 402 10 16

Veure Ubicació

  Bústia de queixes i suggeriments