Moviment espontani. Observar el diàleg intern (els pensaments i les emocions) i aprendre d’aquest diàleg

Descripció

L’interès d’aquesta proposta teoricopràctica rau en el fet que cobreix un buit molt important en la formació de mestres i educadors pel que fa a la comprensió integradora de l’estructura i la naturalesa de l’ésser humà.

Des d’aquesta comprensió podem apropar-nos d’una manera més respectuosa i adequada a les necessitats educatives de la infància i l’adolescència.

A més, aquesta formació integra un treball d’experimentació, observació i comprensió propi de cada participant.

Objectius

Objectius generals

1. Observar i comprendre el moviment espontani que integra la dimensió orgànica, psíquica, física i energètica.

2. Reconèixer el que afavoreix i el que limita la pròpia espontaneïtat i com aquesta mirada integradora ens aporta una major comprensió i un major respecte cap a un mateix i cap als altres.

Objectius específics

1. Reconèixer l’estructura del moviment espontani en els éssers vius.

2. Obtenir recursos per conèixer, recuperar i cultivar l’expressió del moviment espontani.

3. Reconèixer la força interior o força vital que té cada ésser humà.

Memòria de continguts de l’activitat proposada

Contingut teòric

 1. Presentació del coneixement seitai (naturalesa humana i vida de l’organisme): katsugen undo i yuki
 2. L’estructura del moviment espontani en els éssers vius. Els cinc moviments
 3. La relació entre la manifestació orgànica (bioquímica), psíquica (mental, emocional i espiritual), motriu (moviment) i energètica (vibracional). Recuperació del valor que tenen en l’educació
 4. La coordinació de l’eix crani-vèrtebres-pelvis (CVP)
 5. Les osseis (maneres de percebre el món i reaccionar davant d’ell a escala orgànica, psíquica, energètica i motriu)
 6. La tensió parcial excessiva (TPE)
 7. Pràctiques pedagògiques inspirades en els cinc moviments

Contingut pràctic

 1. Entrenament del moviment espontani i vivència dels cinc moviments
 2. Observació del diàleg intern entre conscient educat i conscient espontani
 3. Escolta del desig intern a través del cos
 4. Reconeixement dels bloquejos i tensions (TPE)
 5. Cultiu de la força interior o força vital que té cada ésser humà
 6. Acompanyament de l’autoregulació del cos

Destinataris 

Mestres de qualsevol etapa educativa i educadors socials. Professionals que tinguin cura d’infants i joves. Mares i pares amb interès per aprofundir en l’acompanyament dels seus fills i filles.

Certificació: Assistència i aprofitament

Horari: Divendres 8 d’abril, de 18.00 a 21.00 h

 Dissabte 9 d’abril, de 10.00 a 18.00 h

            Divendres 22 d’abril, de 18.00 a 21.00 h

Dissabte 23 d’abril, de 10.00 a 18.00 h

Lloc

Divendres: Universitat de Barcelona. Campus de Mundet, Edifici de Calderes, Aula SOL

Dissabtes: Centre Espaidó. Carrer de Sant Guillem, 27, entresol 2a, Barcelona

Hores de durada: 30 hores (22 hores presencials i 8 de treball autònom).

Les 22 hores presencials són teòriques i pràctiques.

Les 8 hores de treball autònom són per dedicar-les a l’observació, buscar l'expressió del moviment espontani en la vida quotidiana, experimentar les pràctiques que es fan en el curs i presentar un treball des de la sensibilitat de cadascú.

Dades dels responsables

Imparteixen el curs:

Magda Barneda, diplomada en Magisteri i mestra de seitai
Paco Lacueva, instructor de seitai
Col·labora: Estel Ferran, llicenciada en Pedagogia
Coordina: Remei Arnaus, professora del Dept. de Didàctica i Organització Educativa de la Facultat d’Educació (Universitat de Barcelona)

Places: 25

Preu: 120 € (curs complet)

Període d’inscripció:  del 9 al 31 de març

Inscripció per Internet:  Matrícula tancada

Informació i/o consultes

icecursos@ub.edu

Telèfon: 934 021 024

Les activitats organitzades per l’ICE tenen els mateixos efectes per al professorat que les activitats incloses en el Pla de formació permanent del Departament d’Ensenyament.

Els certificats d’aquests cursos s’incorporen directament a l’expedient de formació del professor/a (XTEC) i es poden utilitzar com a acreditació per participar en els diferents concursos o convocatòries del Departament d’Ensenyament de la Generalitat de Catalunya, amb els termes que indiqui cada convocatòria.

Per iniciar aquesta activitat cal que hi hagi un nombre mínim de persones inscrites.

Més informació

Institut de Desenvolupament Professional (IDP-ICE)

Passeig de la Vall d'Hebron, 171
08035 Barcelona
Telèfon: 93 403 51 75
Fax: 93 402 10 16

Veure Ubicació

  Bústia de queixes i suggeriments