Metodologies actives aplicades a l’ensenyament de competències

:: Listado de cursos ::

Professorat: Laia Arnau Belmonte

Pedagoga i graduada superior en Formació en les Organitzacions per la Universitat de Barcelona. Coautora junt a Antoni Zabala dels llibres 11 idees clave: cómo aprender y enseñar competencias i Métodos para la enseñanza de las competencias. Especialitzada en didàctica i avaluació de les competències, es dedica principalment a la formació del professorat i al disseny i desenvolupament de projectes educatius.

Presentació del curs

 

Aquest curs té la intenció de fomentar la reflexió i de donar eines per tal que els docents puguin desenvolupar a l’aula una metodologia activa i significativa, tant a l’etapa d’Educació Primària com a la d’Educació Secundària.

Al llarg del curs analitzarem diferents mètodes didàctics que posen l’accent en un paper actiu de l’alumnat, protagonista del procés d’aprenentatge, atenent a la funció social que volem atorgar a l’ensenyament i al coneixement científic existent en l’actualitat de com aprenem les persones.

Objectius del curs

 • Reflexionar sobre la funció social de l’ensenyament i les seves conseqüents decisions metodològiques.
 • Analitzar les variables metodològiques atenent als principis d’atenció a la diversitat i d’aprenentatge competencial.
 • Revisar algunes metodologies globalitzadores existents per a treballar sota un enfocament competencial (mètode de projectes, anàlisi de casos i aprenentatge basat en problemes, recerca en el medi, role-playing i simulacions, aprenentatge servei, aprenentatge productiu).
 • Dissenyar seqüències didàctiques que integrin els principis psicopedagògics de l’aprenentatge significatiu.

Temari del curs

 1. Introducció a l’aprenentatge de competències.
  1. Funció social de l’ensenyament i aprenentatge significatiu.
  2. Anàlisi de les variables metodològiques: seqüències didàctiques, recursos i materials, organització social, temporització, relacions interactives i avaluació
  3. Revisió de les característiques d’el procés d’ensenyament-aprenentatge de competències
 1. Principals metodologies didàctiques que es poden posar en pràctica a l’aula.
  1. Metodologies globalitzadores per desenvolupar competències: anàlisi de cas, treball per projectes, simulacions, role-playings, recerca en el medi, projectes de treball globals, aprenentatge servei, aprenentatge productiu, etc.
 1. Exemples de seqüències didàctiques que fomenten un aprenentatge significatiu.
 2. Conclusions per a l’aplicació a l’aula.

Destinataris

Professorat d’educació primària i secundària.

Model d’avaluació i activitats

Al llarg del curs es plantejaran diferents fòrums de reflexió, una anàlisi de cas individual i el disseny d’una proposta de seqüència didàctica que es podrà treballar en petit grup.

Información
Teléfono: +34 934 021 024
icecursos@ub.edu

Més informació

Institut de Ciències de l'Educació (ICE)

Passeig de la Vall d'Hebron, 171
08035 Barcelona
Telèfon: 93 403 51 75
Fax: 93 402 10 16

Veure Ubicació

  Bústia de queixes i suggeriments