Aules STEAM: robòtica educativa amb Arduino

Descripció

Quins projectes puc fer a la meva classe amb plaques Arduino i sensors? A través d’una metodologia de reptes motivadors i reals, aprendrem a programar amb un llenguatge per blocs i descobrirem diferents maneres d’aplicar la robòtica educativa a l’aula. Un procés on el nostre alumnat es familiaritzarà amb el fascinant món de la tecnologia, construirà solucions creatives als reptes i es divertirà treballant en equip.

Objectius

 • Aprendre a programar plaques Arduino amb un llenguatge per blocs: Bitbloq.
 • Descobrir diferents maneres d’aplicar la robòtica educativa a l’aula.
 • Facilitar al professorat estratègies per familiaritzar l’alumnat amb el fascinant món de la tecnologia.
 • Apropar els docents a noves metodologies a través de reptes motivadors i reals.
 • Potenciar el treball en grup.
 • Fomentar l’STEAM a l’aula.

Continguts

 • Descoberta dels components Arduino: sensors, actuadors i programació de plaques controladores Arduino
 • Algorismes: accions seqüencials, paral·lelisme, sentències condicionals i bucles
 • Ús de les variables
 • Funcions amb retorn o sense
 • Com passar d’una programació per blocs a programació amb codi
 • Robòtica educativa a l’aula, rúbriques i metodologia de reptes
 • Solucions tecnològiques i ús del Bluetooth
 • Projecte final a través d’un repte

Metodologia

Totes les nostres formacions segueixen el mètode EUREKA.

El mètode EUREKA neix de la combinació de les quatre fases del mètode científic (observació, hipòtesis, experimentació i aprenentatge) amb dues fases addicionals inspirades en l’àgora grega, una d’autoconeixement i l’altra de treball en equip.

Destinataris

Professorat de cicle superior de primària i secundària que vulgui fomentar l’STEAM i la tecnologia a l’aula.

Aquest curs està proposat per a acreditar-se com a formació dins del perfil professional de Competència Digital dels centres educatius públics del Departament d’Ensenyament.

Formadora

Sandra Huerto Machín, fundadora i formadora de TRESDOSÚ, una empresa que fomenta l’esperit emprenedor, la creativitat i la tecnologia en l’àmbit educatiu.

Hores: 20  (19 presencials + 1 de treball personal)

Calendari i horari

 • Divendres 19 i 26 de gener i 2 de febrer, de 17.30 a 20.30 h
 • Dissabtes 20 i 27 de gener, de 9.00 a 14.00 h

Requisits de certificació

 • Certificar un 80 % d’assistència a les sessions presencials.
 • Completar satisfactòriament les tasques encomanades.
 • Completar el qüestionari de satisfacció.

Característiques de l’espai/aula

Idioma aquesta formació s’impartirà en castellà, ja que està inclosa en la programació d'un màster internacional.

Lloc: Universitat de Barcelona. Campus de Mundet. Aula a determinar

Places: 20

Preu: 60 €

Període d’inscripció: del 27 de novembre de 2017 al 12 de gener de 2018

Inscripció per Internet: Matrícula tancada

Informació i/o consultes

icecursos@ub.edu

Telèfon: 934 021 024

Les activitats organitzades per l’ICE tenen els mateixos efectes per al professorat que les activitats incloses en el Pla de formació permanent del Departament d’Ensenyament.

Els certificats d’aquests cursos s’incorporen directament a l’expedient de formació del professor/a (XTEC) i es poden utilitzar com a acreditació per participar en els diferents concursos o convocatòries del Departament d’Ensenyament de la Generalitat de Catalunya, amb els termes que indiqui cada convocatòria.

Per iniciar aquesta activitat cal que hi hagi un nombre mínim de persones inscrites.

 

Més informació

Institut de Ciències de l'Educació (ICE)

Passeig de la Vall d'Hebron, 171
08035 Barcelona
Telèfon: 93 403 51 75
Fax: 93 402 10 16

Veure Ubicació

  Bústia de queixes i suggeriments