Recerca de batxillerat pel desenvolupament sostenible global. Taller per a professorat de Secundària

Recerca de batxillerat pel desenvolupament sostenible global

Taller per a professorat de secundària

Què distingeix la recerca de batxillerat dels treballs de síntesi d’etapes anteriors? Com se supera el resum d’informació? Més enllà de l’enquesta, l’entrevista o l’experiment, quines altres tècniques de recerca pot aplicar l’estudiant? Com pot contribuir l’Agenda 2030 pel desenvolupament sostenible al disseny de les recerques? Aquest taller busca proporcionar al professorat recursos pràctics per la tutoria de treballs de recerca de batxillerat amb rellevància social.

El taller s’emmarca en el programa Recerca pel desenvolupament sostenible global que l’Ajuntament de Viladecans i la Fundació Solidaritat de la Universitat de Barcelona desenvolupen amb l’objectiu de millorar el coneixement de la ciutadania sobre els reptes del desenvolupament sostenible (social, ambiental i econòmic) i les possibilitats d’incidència des del municipi.

  • Durada: 6 hores (4 hores presencials i 2 hores de treball individual)
  • Dates: 27 i 28 de juny de 2017, de 9 a 11 h
  • Lloc: INS Miramar (Viladecans)

Programa

Primera sessió (2h)

 

  • La recerca més enllà del treball monogràfic.
  • Concreció d’objectius de recerca des dels interessos de l’estudiant.
  • Relació dels objectius amb l’Agenda 2030 pel desenvolupament sostenible global de Nacions Unides.

Segona sessió (2h)

  • Fonts primàries d’informació: les dades a l’abast de l’estudiant.
  • Tècniques de recerca: creativitat i rigor pel coneixement científic.
  • L’enfoc de drets humans com a facilitador de la recerca

Metodologia

Combinarà l’intercanvi d’experiències i el treball pràctic. Es fan servir els recursos i materials generats pel programa Investigació per la ciutadania global:

http://portalpaula.org

Període d’inscripció: fins el 25 de juny de 2017

Inscripció per Internet: formulari de matrícula

Preu: activitat gratuïta

Informació i/o consultes: recercapau@ub.edu

Requisits de certificació*: assistència al 80% de les hores presencials i lliurament d’un treball

Organitzen:

* Les activitats certificades per l’Institut de Ciències de l’Educació tenen els mateixos efectes per al professorat que les activitats incloses en el Pla de formació permanent del Departament d’Ensenyament de la Generalitat de Catalunya. Els certificats s’incorporen directament a l’expedient de formació del professor/a i es poden utilitzar com a acreditació per participar en els diferents concursos i convocatòries del Departament d’Ensenyament de la Generalitat de Catalunya, en els termes que indiqui cada convocatòria.

Amb el suport de:

 

Més informació

Institut de Ciències de l'Educació (ICE)

Passeig de la Vall d'Hebron, 171
08035 Barcelona
Telèfon: 93 403 51 75
Fax: 93 402 10 16

Veure Ubicació

  Bústia de queixes i suggeriments