Interacció, reflexió i treball competencial

Proposta de treball del grup

20 de novembre de 2014, a les 18 h

Qui som?

Som mestres d’educació infantil i primària que treballem al Vallès Occidental, la majoria a Terrassa,  en escoles públiques.

Que hem creat un grup de treball que al llarg de cinc anys s’ha anat consolidant.

Què volem aconseguir?

Aplicar un mètode de recerca al treball de l'aula per tal de generar  activitats de caire competencial:

  • reflexionant sobre la nostra pràctica,
  • animant a altres mestres a realitzar petits canvis en el seu treball diari,
  • enriquint el treball d'aula,
  • trobant una metodologia activa basada en la reflexió, el treball d'equip i el contrast de la feina compartida.

http://youtu.be/E3fGgRjxRFU

Què fem?

Metodologia de creació en el grup de treball

En el dia a dia cerquem elements de discussió: l’avaluació, la gestió de l’aula, el paper del mestre, el materials, les rutines,... En els debats que es generen ens apropiem de les idees de que van apareixem i les provem a l’aula. Poc a poc les anem incloent en les nostres propostes didàctiques

Metodologia de desenvolupament de les propostes didàctiques a l’aula

Partim d’una situació problema en forma de pregunta que es genera en un dels contextos que tenim definits.

Aquesta situació la  desenvolupem a partir de petites activitats en forma de recerca.

Aquestes activitats ens permeten gestionar els continguts del currículum i treballar de forma competencial.

Treball curricular a partir de contextos

Generem cada una de les  situacions - problema partint de diferents contextos que varem decidir, al llarg dels anys, entre els diferents membres els membres que ha tingut el grup i que omplen pràcticament tots els àmbits de la vida (l’univers, la sostenibilitat, la família, etc)

Un cop hem decidit el context d’on partirem, formulem la pregunta i creem la “situació problema”.

És el moment de crear la proposta didàctica seguint el nostre propi model:

  • pregunta
  • descripció de l’activitat
  • competències i continguts
  • documents pel mestre

          (seqüència didàctica)

  • documents pels alumnes
  • recursos i bibliografia

Finalment, totes les nostres creacions les pengem a la nostra pàgina web http://setmestres.es/

Programa

18.00 h-18.15 h

Presentació dels membres de setmestres per part de la Carme  Albadalejo  Marcet (Cap de la Secció d'Infantil, Primària i Secundària. Programes de: Ciències, Metodologia a Primària, Educació Visual i Plàstica i Educació Física; a l’ICE de la UB)

18.15 h-18.45 h

Explicació del funcionament del grup de treball, la nostra metodologia i la nostra feina a través del (PREZI) de la pàgina web. Mostrar l’estructura i els continguts de la nostra Web http://setmestres.es/.

19.00 h-20.00 h

Taller pràctic: Farem petits grups, crearem seqüències didàctiques i les posarem en comú.

Destinataris: Mestres d’educació infantil i primària

Places: 40

Lloc: Universitat de Barcelona. Campus de Mundet. Edifici de Migdia I, Aula 1105.

Inscripció gratuïta

Del 22 de setembre al 16 de novembre

Inscripció per Internet: Inscripció tancada

Informació
A/e: icecursos@ub.edu
Tel.: 934 021 024

Per iniciar aquesta activitat cal que hi hagi un nombre mínim de persones inscrites.

Més informació

Institut de Desenvolupament Professional (IDP-ICE)

Passeig de la Vall d'Hebron, 171
08035 Barcelona
Telèfon: 93 403 51 75
Fax: 93 402 10 16

Veure Ubicació

  Bústia de queixes i suggeriments