Ensenyament estructurat: metodologia per treballar amb alumnes amb trastorns de l’espectre autista (TEA) (I)

Descripció

Atendre amb eficiència l’alumnat amb autisme suposa un desafiament per la comunitat educativa (escola, família, etc.) que requereix una dotació de recursos i estratègies per poder donar una resposta adaptada a les necessitats i característiques de cada infant.

Des d’un vessant comprensiu del trastorn, el curs pretén donar eines a les famílies i als professionals que intervenen amb persones amb TEA. Està basat en la metodologia del tractament i educació d’infants amb autisme i problemes de comunicació (TEACCH), tenint en compte la nostra realitat educativa.

Objectius

FONAMENTACIÓ TEÓRICA DELS TEA

  • Concepte de TEA
  • Característiques a tenir en compte
  • Teoria de la disfunció executiva. Ja sabem perquè funciona la metodologia TEACCH.
  • Altres aspectes a tenir en compte

INTRODUCCIÓ A LA METODOLOGIA TEACCH.

  • Entendre a la persona amb TEA i trencar amb estratègies tradicionals.

COMPONENT 1 DE LA METODOLOGÍA TEACCH. ESTRUCTURA FÍSICA

  • Comprendre l’entorn i el seu significat. Com ensenyar a moure’s per l’espai de manera autònoma. Fer l’espai funcional.

COMPONENT 2 DE LA METODOLOGIA TEACCH. HORARIS I/O AGENDES VISUALS:

  • Comprendre l’estructura del dia. Com ensenyar a fer servir l’horari. Reduint problemes de conducta. La importància de triar.

COMPONENT 3 DE LA METODOLOGIA TEACCH. SISTEMES DE TREBALL:

  • Filosofia de treball amb persones amb TEA. Predictibilitat en les tasques. Com ensenyar a treballar de manera autònoma.

COMPONENT 4 DE LA METODOLOGIA TEACCH. INFORMACIÓ I ESTRUCTURACIÓ VISUAL:

  • Com adaptar normes perquè siguin clares. Ajudant amb l’autonomia de la persona amb TEA. Com ensenyar a fer servir les instruccions visuals

Formació: Aida Sardà i Josep Navas

Destinataris
Personal docent d’educació infantil, primària i secundària, i altres professionals relacionats amb la pedagogia, especialment si intervenen amb alumnat amb TEA.

Calendari i horari

Divendres 5 de febrer, de 17.30 a 20.30 h

Dissabte 6 de febrer, de 9.30 a 17.30 h

Hores: 15 (10 hores presencials i 5 hores de treball personal)

Requisits de certificació Assistència al 80 % de les sessions i realització de les tasques no presencials elaborant materials sobre la formació.

Places: 30

Lloc: Complex Esportiu Municipal Mar Bella. Av. Litoral, 86, 08005 - Barcelona

Preu: 70 €

Període d’inscripció: del 3 de desembre de 2015 al 29 de gener de 2016

Inscripció per Internet: Matrícula tancada

Informació i/o consultes
icecursos@ub.edu
Telèfon: 934 021 024

Les activitats organitzades per l’ICE tenen els mateixos efectes per al professorat que les activitats incloses en el Pla de formació permanent del Departament d’Ensenyament. Els certificats d’aquests cursos s’incorporen directament a l’expedient de formació del professor/a (XTEC) i es poden utilitzar com a acreditació per participar en els diferents concursos o convocatòries del Departament d’Ensenyament de la Generalitat de Catalunya, amb els termes que indiqui cada convocatòria. Per iniciar aquesta activitat cal que hi hagi un nombre mínim de persones inscrites.

Més informació

Institut de Ciències de l'Educació (ICE)

Passeig de la Vall d'Hebron, 171
08035 Barcelona
Telèfon: 93 403 51 75
Fax: 93 402 10 16

Veure Ubicació

  Bústia de queixes i suggeriments