Pla de formació en idiomes per a la internacionalització de la docència. Adjudicació de places

:: Adjudicació de places ::

En el marc del Pla de formació en idiomes per a la internacionalització de la docència, es plantegen cursos amb propòsits específics en anglès destinats a millorar les competències orals i escrites del personal docent i investigador.

Amb l’objectiu de millorar les destreses en llengua oral anglesa del nostre professorat, oferim els cursos que trobareu descrits a continuació.

:: Acreditació de nivell:

Les persones interessades en els cursos que puguin acreditar el nivell requerit amb un certificat no anterior al curs 2012-2013, hauran d’enviar còpia de la documentació pertinent a través del correu electrònic (iceformub@ub.edu) abans del dilluns 8 de setembre.

Si no es pot acreditar aquest grau de competència, caldrà presentar-se a la prova de nivell.

:: Torns de les proves de nivell:

Les persones interessades hauran de realitzar la prova de nivell, que consisteix en una entrevista.

Calendari i horari de les proves:

 • 16 de setembre, entre les 10 i les 12 h, en el Campus Centre (es concretarà personalment l’hora i el lloc exacte la setmana abans, a través de correu electrònic).
 • 16 de setembre, entre les 16 i les 18 h, a les aules 4F2 i 4F3 de la Facultat de Biblioteconomia i Documentació (Centre UB-Sants) (es concretarà personalment l’hora exacta la setmana abans, a través de correu electrònic).
 • 18 de setembre, entre les 10 i les 12 h, en el Campus Centre (es concretarà personalment l’hora i el lloc exacte la setmana abans, a través de correu electrònic).
 • 18 de setembre, entre les 16 i les 18 h, a les aules 4F2 i 4F3 de la Facultat de Biblioteconomia i Documentació (Centre UB-Sants) (es concretarà personalment l’hora exacta la setmana abans, a través de correu electrònic).

:: Preinscripció:

El període de preinscripció finalitzarà el dilluns 8 de setembre, a les 12 h.

Les places es confirmaran un cop hagin acabat les proves de nivell, abans que comencin els cursos.

En cas que hi hagi més sol·licituds (*) que places disponibles, es procedirà a realitzar un sorteig per assignar les places.

(*) Sol·licituds amb el nivell requerit acreditat, ja sigui amb documentació o bé a través de la prova de nivell.

Cursos d’anglès de fluïdesa oral: Oral skills for teaching & research purposes

:: Destinataris:

Aquests cursos estan adreçats al professorat de la UB que desitja practicar l’anglès amb especial èmfasi en les habilitats d'expressió i comprensió orals.

:: Objectius:

L’objectiu principal és treballar l’expressió oral i la comprensió oral dels participants en un context docent i investigador. Els objectius més específics són els següents:

Desenvolupar les habilitats necessàries per fer presentacions orals
Comunicar respostes orals adequades a les preguntes
Participar en les converses quotidianes en contextos acadèmics

:: Continguts:

Introducció a les presentacions acadèmiques
Com estructurar una presentació acadèmica
Ús d'ajudes visuals i exemplificacions
Fer front a les preguntes
Pronunciació

:: Hores:  30

:: Places:  20

:: CURSOS::

 • Oral skills for teaching & research purposes (Upper-intermediate level)

Per tal d’accedir al curs cal haver assolit un nivell 4 de l’EIM de competència en anglès o similar (B2.1 del MECR).

Grups, calendari i horaris:

 • Grup Diagonal:
  Tots els dimecres i divendres, del 8 d’octubre al 26 de novembre,
  de 13 a 15 h
  Aula a determinar, Campus Diagonal
 • Grup Centre:
  Tots els dimarts i dijous, del 7 d’octubre al 25 de novembre,
  de 13 a 15 h
  Aula a determinar, Campus Centre
 • Oral skills for teaching & research purposes (Advanced level)

Per tal d’accedir al curs cal haver assolit un nivell 5 de l’EIM de competència en anglès o similar (B2.2 del MECR).

Grups, calendari i horaris:

 • Grup Diagonal:
  Tots els dimecres i divendres, del 8 d’octubre al 26 de novembre,
  de 13 a 15 h
  Aula a determinar, Campus Diagonal
 • Grup Centre:
  Tots els dimarts i dijous, del 7 d’octubre al 25 de novembre,
  de 13 a 15 h
  Aula a determinar, Campus Centre
Cursos d’anglès de fluïdesa oral compartits amb el PAS

:: Destinataris:

Aquests cursos estan adreçats al professorat i PAS de la UB que desitja practicar l’anglès amb especial èmfasi en les habilitats d'expressió i comprensió orals.

:: Objectius:

Millorar l'expressió oral i la fluïdesa, la comprensió oral i la pronunciació, així com adquirir nou vocabulari.

Aquests cursos no són equivalents a cap part d’un curs ordinari (110 h) i cal considerar-los com a suplementaris d’aquests cursos.

:: Hores:  30

:: Places:  16 (entre PDI i PAS)

:: CURSOS::

 • Fluïdesa oral en anglès - Nivell intermedi

Per tal d’accedir al curs cal haver assolit un nivell 3 de l’EIM de competència en anglès o similar (B1 del MECR).
Grups, calendari i horaris:

 • Grup Diagonal Sud:
  Tots els dilluns i dimecres, del 6 d’octubre al 24 de novembre,
  de 13 a 15 h
  Aula 34, Edifici Aulari, 2n pis, Facultat de Biologia
 • Grup Diagonal Nord:
  Tots els dimarts i dijous, del 7 d’octubre al 25 de novembre,
  de 13 a 15 h
  Aula 107, Facultat d’Economia i Empresa
 • Fluïdesa oral en anglès - Nivell Intermedi-alt

Per tal d’accedir al curs cal haver assolit un nivell 4 de l’EIM de competència en anglès o similar (B2.1 del MECR).

Calendari i horari:
Tots els dilluns i dimecres, del 6 d’octubre al 24 de novembre,
de 13 a 15 h
Aula 201, Edifici B, 2n pis, Facultat de Farmàcia

 • Fluïdesa oral en anglès - Nivell Avançat

Per tal d’accedir al curs cal haver assolit un nivell 5 de l’EIM de competència en anglès o similar (B2.2 del MECR).

Calendari i horari:
Tots els dimarts i dijous, del 7 d’octubre al 25 de novembre,
de 13 a 15 h
Aula 34, Edifici Aulari, 2n pis, Facultat de Biologia

Activitat finançada en el marc de l’Acord de formació per a l’ocupació de les administracions públiques, signat entre les administracions públiques i les organitzacions sindicals CCOO, UGT i CSIF, mitjançant un conveni de col·laboració amb l’Escola d’Administració Pública de Catalunya.

 

Més informació

Institut de Desenvolupament Professional (IDP-ICE)

Passeig de la Vall d'Hebron, 171
08035 Barcelona
Telèfon: 93 403 51 75
Fax: 93 402 10 16

Veure Ubicació

  Bústia de queixes i suggeriments