L’eina «Taller» de Moodle: autoavaluació i coavaluació al Campus Virtual

 :: Formador::

Joan Simon Pallisé. Facultat de Farmàcia. Universitat de Barcelona

:: Destinataris ::

Personal docent i investigador de la Universitat de Barcelona que fa un ús habitual del Campus Virtual.

:: Competències i objectius ::

 • Conèixer els conceptes d’autoavaluació i coavaluació o avaluació per parells.
 • Saber integrar l’autoavaluació dins el procés d’ensenyament-aprenentatge de l’alumnat.
 • Aprendre a crear activitats d’autoavaluació i coavaluació en l’entorn Moodle.
 • Saber com fer guies i rúbriques d’avaluació.
 • Saber dissenyar un taller a partir de les necessitats formatives prèviament establertes.
 • Valorar els avantatges i inconvenients de l’ús d’aquesta eina.

Les competències relacionades que s’espera que assoleixi l’alumnat estan englobades dins l’àmbit de les competències metodològiques i específicament són:

 • Aplicar estratègies metodològiques que promoguin la coresponsabilitat de l’estudiant en el propi aprenentatge i el dels companys.
 • Proporcionar retroacció contínua que afavoreixi l’aprenentatge i l’autoregulació de l’estudiant.
 • Utilitzar diferents estratègies d’avaluació formativa.
 • Dissenyar i gestionar els processos d’avaluació.
 • Desenvolupar el pensament reflexiu i crític.

:: Contingut ::

1. L’autoavaluació i la coavaluació com a procés d’aprenentatge

2. Ús didàctic de l’eina «Taller» de Moodle

3. L’eina «Taller» de Moodle

    3.1. Característiques principals

    3.2. Disseny de l’activitat d’avaluació

    3.3. Configuració dels paràmetres principals

    3.4. Ajustaments de qualificació

    3.5. Creació de les rúbriques d’avaluació

    3.6. Disponibilitat i fases per als estudiants

3.6.1 Fase de configuració

3.6.2 Fase de presentació

3.6.3 Fase d’avaluació

3.6.4 Fase de qualificació

3.6.5 Fase de tancament

4. Funcionalitats i visualitzacions del «Taller»

5. Potencialitats i dificultats de l’ús del «Taller» de Moodle

:: Metodologia prevista ::

Aquest curs es desenvoluparà en modalitat de taller semipresencial mitjançant activitats personals d’assoliment d’objectius. Cada participant treballarà amb el seu propi entorn habitual de treball diari tenint ben presents les seves necessitats individuals. Les sessions presencials seran bàsicament pràctiques i es treballarà dins de les assignatures o dels mòduls del professorat participant. El treball virtual es durà a terme mitjançant les pròpies eines col·laboratives del Campus Virtual de formació. El formador actuarà com a dinamitzador i orientador personalitzant l’ajut a les necessitats específiques de cadascú.

:: Avaluació, activitat i criteris ::

El taller s’avaluarà d’acord amb les activitats fetes al mateix Campus Virtual i centrades en l’assoliment de les competències abans descrites. Es proposarà dissenyar una activitat «Taller» contextualitzada en alguna assignatura dels participants. També es tindrà en compte l’assistència a les sessions presencials.

:: Durada ::

15 h (9 h presencials i 6 de treball en línia)

:: Calendari ::

 

De l'1 al 16 de juliol

Sessions presencials: 1, 8 i 11 de juliol, de 9.00 a 12.00 h

:: Idioma ::

Català

:: Places ::

 20

:: Lloc ::

Facultat de Farmàcia, aula d’informàtica 104

 

Activitat finançada en el marc de l’Acord de formació per a l’ocupació de les administracions públiques, signat entre les administracions públiques i les organitzacions sindicals CCOO, UGT i CSIF, mitjançant un conveni de col·laboració amb l’Escola d’Administració Pública de Catalunya.

Més informació

Institut de Ciències de l'Educació (ICE)

Passeig de la Vall d'Hebron, 171
08035 Barcelona
Telèfon: 93 403 51 75
Fax: 93 402 10 16

Veure Ubicació

  Bústia de queixes i suggeriments