Els dispositius mòbils a l’aula: d’enemics a amics | ICE. Institut de desenvolupament professional

Els dispositius mòbils a l’aula: d’enemics a amics

Curs en línia

Formadora

Ingrid Noguera Fructuoso
Investigadora i dissenyadora instruccional a la UOC

Destinataris

Docents universitaris, amb coneixements de les eines web 2.0, que vulguin explorar les possibilitats dels mòbils en educació. Es recomana haver realitzat el curs #mAprenentatge: Introducció a l’ús dels mòbils a les aules prèviament.

Introducció

Els dispositius mòbils han proliferat fins a convertir-se en un element indispensable en la nostra vida quotidiana. No només els utilitzem per a comunicar-nos sinó per a infinitat d’utilitats donades les diverses aplicacions que ens ofereixen i els diferents formats en que es presenten. Els nostres estudiants, nadius digitals, han adoptat els mòbils com a signe d’identitat i en fan un ús intensiu, fins i tot, a les aules. Són molts els que s’han plantejat com aprofitar aquestes eines, tan potents i familiars per als estudiants, en educació. Gràcies als diversos estudis que s’han realitzat sobre el tema sabem que els mòbils motiven als estudiants i que permeten un aprenentatge ubic i significatiu. Nosaltres, com a professors, tenim l’oportunitat d’explotar les possibilitats docents dels dispositius mòbils i d’introduir-los com a una eina més per a l’aprenentatge. En aquest curs, doncs, s’oferiran les bases per a poder dissenyar i conduir activitats amb el suport de dispositius mòbils.

Objectius

  • Comprendre el canvi de paradigma que representa l’ús de dispositius mòbils en educació.
  • Reconèixer les possibilitats i dificultats en l’aplicació de l’aprenentatge mòbil a l’aula.
  • Explorar eines i dispositius que permetin un aprenentatge flexible, personalitzat i ubic.
  • Aprendre a dissenyar activitats amb dispositius mòbils.
  • Compartir experiències d’ús de dispositius mòbils a les aules.

Contingut

  • Introducció a l’aprenentatge mòbil (m-learning).
  • Avantatges, obstacles i mites de l’aprenentatge mòbil.
  • Possibilitats docents i experiències reals d’aprenentatge amb dispositius mòbils.
  • Eines per a dissenyar activitats amb dispositius mòbils.

Metodologia

Es combinarà l’ús de recursos en diferents formats per a l’aprofundiment en la temàtica amb activitats de reflexió i pràctica aplicada als contextos formatius de cada participant.

Avaluació

Es demanarà als participants que realitzin activitats breus d’aprofundiment així com dur a terme un projecte individual de disseny d’una activitat d’aprenentatge amb suport de dispositius mòbils per a la seva implementació a les aules universitàries.

Es consideraran aprovats tots els participants que hagin realitzat les activitats i hagin participat activament en les discussions d’aula.

Bibliografia

Durada

30 hores

Calendari

6 de juny al 6 de juliol de 2016

Places

30

Lloc

En línia

Idioma d’impartició

Català

 

Activitat finançada en el marc de l'Acord de Formació per a l'Ocupació de les Administracions Públiques, signat mitjançant un conveni de col·laboració entre aquesta Universitat i l'Escola d'Administració Pública de Catalunya

 

 

Més informació

Institut de Ciències de l'Educació (ICE)

Passeig de la Vall d'Hebron, 171
08035 Barcelona
Telèfon: 93 403 51 75
Fax: 93 402 10 16

Veure Ubicació

  Bústia de queixes i suggeriments