Adaptar webs per a dispositius mòbils. Responsive (Html5, Jquery i Madiaqueries)

CURS 

ADAPTAR WEBS PER A DISPOSITIUS MÒBILS Responsive (Html5, Jquery i Madiaqueries)

DESTINATARIS

PDI UB

COST

Activitat finançada en el marc de l'Acord de Formació per a l'Ocupació de les Administracions Públiques (AFEDAP) i les organitzacions sindicals CCOO, UGT i CSIF, mitjançant un conveni de col·laboració amb l'Escola de l'Administració Pública de Catalunya.

OBJECTIUS

Entendre el concepte de webs Respoonsive i aprendre a crear webs adaptades a dispositius mòbils.

CONTINGUTS

1.- Conèixer la terminologia i els conceptes

2.- Creació dels primers prototips bàsics de web Responsive

3.- Aplicació dels coneixements a les plantilles de la UB. Aplicació en un cas real.

4.- Si els coneixements s'assoleixen, es treballarà com crear animacions i interactivitat amb la llibreria Jquery.

METODOLOGIA

Teoriopràctica

NOMBRE D'HORES

120 h

NOMBRE DE PLACES

6

ÀMBIT FORMATIU

Perfeccionament

ÀREA TEMÀTICA TIC

CERTIFICAT

D'assitència i aprofitament. Expedit per Formació Corporativa

CODI

CALENDARI

HORARI

LLOC

PROFESSORAT

078/15

 

 

 

2 al 13 de novembre de 2015

De 8 a 10h

Centre UB-Sants
Aula 1 d'informàtica

Enric Planell

 

Més informació

Institut de Ciències de l'Educació (ICE)

Passeig de la Vall d'Hebron, 171
08035 Barcelona
Telèfon: 93 403 51 75
Fax: 93 402 10 16

Veure Ubicació

  Bústia de queixes i suggeriments