Entorns personals d'aprenentatge per a l'actualització professional permanent (EPA)

CURS EN LÍNIA

ENTORNS PERSONALS D'APRENENTATGE PER A L'ACTUALITZACIÓ PROFESSIONAL PERMANENT (EPA) EN LÍNIA

DESTINATARIS

PDI UB

COST

Activitat finançada en el marc de l'Acord de Formació per a l'Ocupació de les Administracions Públiques (AFEDAP) i les organitzacions sindicals CCOO, UGT i CSIF, mitjançant un conveni de col·laboració amb l'Escola de l'Administració Pública de Catalunya.

OBJECTIUS

Reconèixer i comprendre les possibilitats que ens ofereix la societat digital per a l'actualització i el perfeccionament de la qualificació professional.

Conèixer un ventall d'eines a la web social per a la construcció i la gestió d'un EPA.

Crear i/o configurar un EPA adaptat a les necessitats i motivacions de cada un/a.

 

CONTINGUTS

1. Possibilitats de la societat informacional per a l'actualització professional.

2. Eines de la Internet social per a la construcció d'un EPA.

3. Creació i gestió d'un EPA.

METODOLOGIA

Es basa en:

  • Parcipació activa de l'alumnat en la construcció del coneixement de la matèria.
  • Tutories actives
  • Realització de tasques: debat, qüestionari i resolució de casos pràctics

NOMBRE D'HORES

15

NOMBRE DE PLACES

15
ÀREA TEMÀTICA TIC

ÀMBIT FORMATIU

Perfeccionament

CERTIFICAT

D'assistència i aprofitament. Expedit per Formació Corporativa

CODI

CALENDARI

HORARI

LLOC

PROFESSORAT

 

086/15

 

 

del 13 d'octubre al 13 de novembre de 2015

(en línia)

 

curs virtual

 

 

Mireia Martín Marty

Més informació

Institut de Ciències de l'Educació (ICE)

Passeig de la Vall d'Hebron, 171
08035 Barcelona
Telèfon: 93 403 51 75
Fax: 93 402 10 16

Veure Ubicació

  Bústia de queixes i suggeriments