Gestió i administració del temps

:: Formador ::

Oriol Güell Custodio. Psicòleg i formador

:: Introducció ::

Parlarem de la necessitat de confeccionar-se un instrument per organitzar-se la feina, analitzarem amb detall els lladres externs i els interns, parlarem de la necessitat de programar-se i, finalment, entrarem en els conceptes urgència i importància per aclarir la priorització. El curs és realista i mira d’ajustar-se a la realitat dels assistents. El professorat universitari és un destinatari ideal del curs.

:: Contingut ::

  • Introducció. Identificar dificultats en la gestió del temps
  • Anotació de tasques. L’agenda. Garantir l’execució complint terminis
  • Les interrupcions i els lladres del temps. Els lladres que pateixo. Anàlisi de les pròpies interrupcions. Els set tipus de lladres externs. Com afrontar-los
  • Programació. El guió del dia. Encerts de programació
  • Posposar tasques. Identificar-les i saber com afrontar-les
  • Lladres interns. Actituds nostres que provoquen que perdem el temps
  • Execució. Priorització. Importància versus urgència. Matriu Eisenhower. Reactivitat i proactivitat. El problema de resoldre només urgències. Delegació. Jo com a lladre del temps dels altres

:: Metodologia ::

Al curs es donaran les explicacions necessàries per poder utilitzar les eines que permeten millorar l’ús del temps i es faran exercicis per poder-les posar en pràctica. Els alumnes hauran de fer algun exercici d’una sessió per l’altra per quantificar determinades variables en l’ús que fan del seu temps; aquests exercicis serviran com a reflexió sobre la pròpia gestió del temps.

:: Avaluació ::        

Assistència i activitats a l’aula

:: Bibliografia ::

Allen, D. (2001). Organízate con eficacia. Empresa activa

Caunt, J. (2005). Aprenda a organizarse. Barcelona: Gedisa. Sunday Times. Nuevos emprendedores

Hawkins, K.; Turla, P. (2002). Cómo usar el tiempo con eficacia y productividad. Bilbao:Deusto

:: Durada ::

15 hores presencials

:: Calendari ::

30 de juny, 2 i 3 de juliol de 2015, de 9 a 14 hores

:: Lloc ::

Facultat d’Economia i Empresa, sala de juntes de l’edifici 696

:: Llengua d’impartició ::

Català

Activitat finançada en el marc de l’Acord de formació per a l’ocupació de les administracions públiques, signat entre les administracions públiques i les organitzacions sindicals CCOO, UGT i CSIF, mitjançant un conveni de col·laboració amb l’Escola d’Administració Pública de Catalunya

 

 

Més informació

Institut de Ciències de l'Educació (ICE)

Passeig de la Vall d'Hebron, 171
08035 Barcelona
Telèfon: 93 403 51 75
Fax: 93 402 10 16

Veure Ubicació

  Bústia de queixes i suggeriments