Jornada: La formació centrada en l’alumne a través de l’aula invertida

:: Formador ::

Josep Lluís Medina
Facultat d’Educació. Universitat de Barcelona

:: Introducció ::

Hi ha múltiples evidències que demostren que quan els estudiants universitaris s’impliquen de manera autèntica en el seu procés d’aprenentatge els resultats que obtenen van més enllà de la mera reproducció mecànica dels coneixements acadèmics existents, de manera que desenvolupen competències de pensament i acció d’ordre superior. En aquesta jornada es presentaran un seguit d’estratègies d’ensenyament que busquen aquesta implicació invertint la tradicional seqüència d’activitats en l’educació superior, és a dir, canviant la seqüència ensenyament-estudi-avaluació per la seqüència estudi-avaluació (auto-, peer, hetero-)-ensenyament.

:: Competències i objectius ::

Es treballarà fonamentalment la competència docent metodològica.

L’objectiu fonamental de la jornada és presentar i analitzar les estratègies més importants en l’enfocament de l’aula invertida i les seves implicacions en la docència universitària.

:: Contingut ::

L’ensenyament centrat en l’estudiant: fonaments psicopedagògics
Estratègies docents d’aula invertida

Peer instruction (instrucció entre iguals)
Just in time teaching (ensenyament a temps)
Team based learning (aprenentatge basat en equips)

La dimensió reflexiva de l’aula invertida
La docència basada en l’evidència: alguns resultats d’estudis sobre l’aula invertida

:: Metodologia ::

L’objecte de la jornada és oferir una panoràmica actual sobre l’aula invertida.

Les persones interessades a posar en pràctica alguna de les estratègies analitzades, podran optar a un taller posterior on rebran assessorament en el procés de disseny i implementació a l’aula (vegeu programa del taller).

:: Durada ::

4 hores

:: Calendari ::

23 de setembre de 2015, de 10 a 14 h

:: Places ::

70

:: Lloc ::

Facultat de Biologia. Aula Magna

:: Idioma d’impartició ::

Català

 

Activitat finançada en el marc de l’Acord de formació per a l’ocupació de les administracions públiques, signat entre les administracions públiques i les organitzacions sindicals CCOO, UGT i CSIF, mitjançant un conveni de col·laboració amb l’Escola d’Administració Pública de Catalunya.

 

 

Més informació

Institut de Ciències de l'Educació (ICE)

Passeig de la Vall d'Hebron, 171
08035 Barcelona
Telèfon: 93 403 51 75
Fax: 93 402 10 16

Veure Ubicació

  Bústia de queixes i suggeriments