L’avaluació continuada a la universitat: millora de la pròpia pràctica docent | ICE. Institut de desenvolupament professional

L’avaluació continuada a la universitat: millora de la pròpia pràctica docent

Període d'inscripció: del 18 de desembre al 14 de gener

Finalitat del taller

Posar en comú experiències d’avaluació continuada i elaborar propostes de millora per portar-les a terme.

Coordinació: Grup Transversal d’Innovació Docent sobre Aprenentatge Autònom (TRANS.EDU).

Requisits: per cursar el taller cal haver participat prèviament en la jornada del matí i estar portant a terme experiències d’avaluació continuada.

Calendari: 19 de gener de 15 a 18 h i un dia a determinar pel grup en el qual es posaran en comú i s’analitzaran les experiències de millora i d’innovació en l’avaluació continuada desenvolupades pels participants.

Places: 30

Lloc:  pendent

Idioma d’impartició: català

Continguts i desenvolupament del taller

15 h Presentació del taller, partint de la jornada. A càrrec d’Artur Parcerisa.

15.10 h Grups de treball (6-8 components). Cada grup intercanviarà experiències pràctiques d’avaluació continuada dels participants i, posteriorment, generarà propostes d’innovació per a la millora de l’avaluació. Cada grup tindrà un moderador i un dels membres del grup recollirà les aportacions.

16.10 h Posada en comú dels grups sobre les pràctiques actuals i les propostes d’innovació.

16.40 h Alguns elements a tenir en compte per facilitar i disminuir els obstacles a l’hora de portar a terme experiències d’innovació.

16.55 h Debat obert: «Viabilitat i oportunitat de les innovacions proposades. Elements per a una millor pràctica d’avaluació continuada que sigui sostenible».

17.50 h Síntesi i aproximació a les conclusions del taller, i acord per posar en marxa experiències de millora i innovació de l’avaluació continuada.

 

Activitat finançada en el marc de l’Acord de formació per a l’ocupació de les administracions públiques, signat entre les administracions públiques i les organitzacions sindicals CCOO, UGT i CSIF, mitjançant un conveni de col·laboració amb l’Escola d’Administració Pública de Catalunya

 

Més informació

Institut de Ciències de l'Educació (ICE)

Passeig de la Vall d'Hebron, 171
08035 Barcelona
Telèfon: 93 403 51 75
Fax: 93 402 10 16

Veure Ubicació

  Bústia de queixes i suggeriments