El debat competitiu a l’aula: els fonaments de la persuasió

Curs presencial

Formadors

Artur Massana i Fisa

Col·laborador acadèmic del Departament de Recursos Humans d’ESADE i membre del GLEAD (grup de recerca en lideratge). Filòsof analític especialista en ciències cognitives i llenguatge, MBA per ESADE. Va ser durant set anys el director general del Col·legi d’Arquitectes de Catalunya. Soci fundador de Lead Learning Lab, empresa dedicada a la formació en habilitats directives i la consultoria.

Ana Viñals i Rioja

Professora associada de Direcció Comercial a la Universitat Pompeu Fabra. Veterinària i MBA per ESADE. Durant 15 anys va desenvolupar la seva carrera en l’àmbit del màrqueting a Unilever, Myrurgia, Sara Lee, Gallina Blanca i Eat&Out (Pans&Company) com a directora comercial i de màrqueting. És consultora de marketing & strategy management.

Destinataris

Personal docent i investigador de la Universitat de Barcelona

Competències i objectius

Els objectius d’aquest taller s’inscriuen en dues de les competències docents del professorat universitari (GRIFD):

Competència d’innovació (CDI)

Crear i aplicar nous coneixements, perspectives, metodologies i recursos en les diferents dimensions de l’activitat docent, orientats a la millora de la qualitat del procés d’ensenyament – aprenentatge.

En finalitzar el taller, el/la participant:

 • Coneixerà una nova eina pedagògica, el debat competitiu, amb els seus pros i els seus contres.
 • Disposarà de tota la informació necessària per posar en marxa debats competitius a l’aula.
 • Haurà experimentat per si mateix/a el potencial d’aquest mètode de pedagogia activa (organitzarem un debat al final de cada sessió perquè els docents puguin viure el mètode per si mateixos).

Competència comunicativa (CC)

Desenvolupar processos bidireccionals de comunicació de manera eficaç i correcta, la qual cosa implica la recepció, interpretació, producció i transmissió de missatges a través de canals i mitjans diferents de forma contextualitzada a la situació d’ensenyament-aprenentatge.

En finalitzar el taller, el/la participant:

 • Coneixerà els cinc cànons de la retòrica clàssica.
 • Haurà practicat tècniques concretes per millorar la seva capacitat oratòria.

Continguts

 • Per què organitzar un debat competitiu a l’aula?
 • Què són els debats competitius i com funcionen?
 • Com proposar bones tesis de debat?
 • Introducció a la retòrica clàssica: els cinc cànons
 • INVENTIO 1. El model logos-ethos-pathos: els canals clàssics de la persuasió
 • ACTIO 1. Discurs breu: practicant la brevetat en el discurs
 • INVENTIO 2. El tòpic aristotèlic de conjectura
 • DISPOSITIO 1. Inicis i finals
 • ACTIO 2. Debat competitiu: integrar i posar en pràctica els continguts
 • Com traslladar-lo a l’aula?

Metodologia

 • Presentarem casos reals d’aplicació dels debats competitius a l’aula viscuts en primera persona pels docents dels tallers, i hi reflexionarem conjuntament.
 • Visualitzarem vídeos reals de l’ús d’aquesta metodologia a l’aula.
 • Presentarem conceptes clau d’oratòria a partir de l’estructura conceptual de la retòrica clàssica.
 • Els participants experimentaran amb les eines i els conceptes explicats durant el curs. El debat competitiu és un terreny de joc en el qual posarem en pràctica el que hem après a l’aula.

Avaluació

A partir de la Guia pràctica del debat a l’aula es demanarà als participants que dissenyin, en el context de les seves activitats docents, una intervenció centrada en un debat competitiu a l’aula.

Durada 

12 hores

Places

25

Calendari

2, 9 i 16 de juny de 2017 de 10:00 a 14:00 h

Lloc

Facultat de Dret, seminari 3

Llengua d’impartició

Català

Activitat finançada en el marc de l'Acord de Formació per a l'Ocupació de les Administracions Públiques, signat mitjançant un conveni de col·laboració entre aquesta Universitat i l'Escola d'Administració Pública de Catalunya

 

 

Més informació

Institut de Ciències de l'Educació (ICE)

Passeig de la Vall d'Hebron, 171
08035 Barcelona
Telèfon: 93 403 51 75
Fax: 93 402 10 16

Veure Ubicació

  Bústia de queixes i suggeriments