La redacció com a part del procés de recerca

Curs semipresencial

Formadora

Elisa Rosado
Universitat de Barcelona
amb la col·laboració de Liliana Tolchinsky, Universitat de Barcelona

Introducció

La comunicació escrita és fonamental en la vida acadèmica. El curs va dirigit a professors i investigadors novells que vulguin aprofitar aquesta eina de manera eficient i segons les convencions de la seva comunitat de referència.

Objectius

  • Familiaritzar l’alumne amb l’estructura d’un treball de recerca
  • Explorar? les convencions especifiques de les diferents comunitats de referència
  • Desenvolupar la capacitat de reflexió sobre la producció acadèmica a través de l’anàlisi de textos, incloent els propis textos produïts en el context del curs

Contingut

  • Per a què serveix redactar i publicar?
  • Com es desenvolupa el procés de redacció?
  • Com s’organitza l’argument en un text científic?
  • Qüestions i convencions de forma i contingut en les diferents disciplines

Metodologia

Curs eminentment pràctic organitzat com a taller d’escriptura

Avaluació

S’avaluaran els aprenentatges a partir de les redaccions produïdes al curs

Bibliografia

La escritura académica a través de las disciplinas. Liliana Tolchinsky (coord.) Barcelona: Octaedro.

Durada

12 hores (9 h presencials  i 3 h de treball autònom)

Calendari

5, 7 i 19 de juny de 2017 de 10:30 a 13:30 h

Places

 20

Lloc

Facultat de Farmàcia, aula B-201

Activitat finançada en el marc de l'Acord de Formació per a l'Ocupació de les Administracions Públiques, signat mitjançant un conveni de col·laboració entre aquesta Universitat i l'Escola d'Administració Pública de Catalunya

 

 

Més informació

Institut de Ciències de l'Educació (ICE)

Passeig de la Vall d'Hebron, 171
08035 Barcelona
Telèfon: 93 403 51 75
Fax: 93 402 10 16

Veure Ubicació

  Bústia de queixes i suggeriments