Taller. Saps que les Pràctiques curriculars i el Treball de fi de grau poden ser Aprenentatge Servei?

Formador/a

Grup ApS (UB)

Destinataris

Professorat de la universitat de qualsevol àmbit acadèmic, especialment professorat que coordina i tutoritza treballs de final de grau i pràctiques.

Introducció

L’aprenentatge servei (ApS) és una proposta que integra el servei a la comunitat i l’aprenentatge acadèmic en un sol projecte, que permet a l’alumnat formar-se tot treballant sobre necessitats reals de l’entorn amb l’objectiu de millorar-lo.

L’ApS no és només una estratègia d’aprenentatge per aconseguir que els estudiants adquireixin més i millors coneixements, encara que òbviament es tracta que optimitzin els seus aprenentatges. Tampoc és un conjunt de tasques de voluntariat per sensibilitzar-los, encara que és una bona idea incorporar l’ajuda a la comunitat com a dinamisme formatiu. L’aprenentatge servei és una proposta educativa que combina processos d’aprenentatge i de servei a la comunitat en un sol projecte ben articulat, la qual cosa contribueix també a la formació de ciutadans i futurs professionals.

L’aprenentatge servei és una metodologia que també es pot aplicar en els treballs de fi de grau i els pràcticums, ja que una de les maneres de contribuir activament a la societat és fer recerca, dissenyar materials o elaborar propostes que puguin ser d’interès per a entitats socials. Les propostes de TFG i de Pràcticum d’aprenentatge servei són treballs que –d’acord amb entitats socials, centres educatius i altres institucions socials– plantegen investigar problemes socials rellevants per a la comunitat.

Objectius

  • Conèixer les característiques bàsiques de l’ApS en l’àmbit docent
  • Planificar pràctiques i TFG usant l’ApS com a metodologia.
  • Posar en pràctica la planificació desenvolupada.

Contingut

  • L’ApS, el TFG i el Pràcticum. Característiques bàsiques i trets diferencials
  • Elements a considerar per a la posada en marxa d’un projecte d’ApS en les pràctiques i el TFG
  • Exemples en diferents disciplines a escala nacional i internacional
  • Disseny d’un projecte d’ApS

Metodologia

Les persones interessades a posar en pràctica l’ApS en el TFG i el Pràcticum rebran assessorament en el procés de disseny i implementació. Per aquest motiu, es recomana haver assistit a la jornada sobre ApS del 10 de març, que té per objectiu mostrar els dinamismes de l’ApS en el TFG i el Pràcticum i mostrar exemples concrets que ja es desenvolupen a la Universitat de Barcelona.

El taller s’estructurarà en dues sessions (amb el suport d’una aula virtual), amb l’objectiu de poder desenvolupar un disseny detallat de les pràctiques i treballs de fi de grau.

Avaluació

L’avaluació es farà a partir de les valoracions dels participants i de l’anàlisi dels aprenentatges desenvolupats en la posada en pràctica dels projectes d’ApS.

Bibliografia

Martínez, M. (coord.) (2008). Aprenentatge servei i responsabilitat social de les universitats. Barcelona: Octaedro i Fundació Jaume Bofill.

Puig, J.M. (2012). Compromís cívic i aprenentatge servei a la universitat. Barcelona: Graó.

Rubio, L.; Moliner, L.; Francisco, A. (coord.) (2013). Construyendo ciudadanía crítica y activa. Experiencias sobre Aprendizaje Servicio en las Universidades del Estado Español. Barcelona: Editorial Icaria.

Rubio, L.; Prats, E.; Gómez, L. (2013). Universidad y sociedad. Experiencias de aprendizaje servicio en la universidad. Barcelona: Institut de Ciències de l’Educació de la Universitat de Barcelona.

Durada

10 hores (6 hores presencials + 4 hores de treball autònom)

Calendari

24 de març i 21 d'abril de 2017 de 10 a 13 h

Places

20 places

Lloc

Facultat de Farmàcia i Ciències de l’alimentació, aula B-101 de l’edifici B

Idioma d’impartició

Català

Més informació

Institut de Desenvolupament Professional (IDP-ICE)

Passeig de la Vall d'Hebron, 171
08035 Barcelona
Telèfon: 93 403 51 75
Fax: 93 402 10 16

Veure Ubicació

  Bústia de queixes i suggeriments