Aprenentatge actiu en grups nombrosos

Curs semipresencial

Formador

Miguel Valero García. Catedràtic d’universitat. Departament d’Arquitectura de Computadors, Universitat Politècnica de Catalunya

Destinataris

Aquest taller està adreçat a tots els professors universitaris que imparteixen docència a grups nombrosos (a partir de 60 alumnes) i que són escèptics quant a la possibilitat d’introduir a les seves classes estratègies d’aprenentatge actiu, però que estan disposats a intentar-ho.

Introducció

La utilització de metodologies actives sovint es veu dificultada per la presència de molts estudiants a classe (més de 60). Certament, les metodologies actives més ambicioses (com, per exemple, l’aprenentatge basat en projectes) són inviables en aquestes condicions (més val oblidar-se’n). D’altres, però, són possibles (i molt beneficioses) sempre que hi hagi una molt acurada planificació del que els estudiants han de fer dintre i fora de classe.

Al taller s’ofereixen recomanacions i pautes per abordar el repte d’introduir mètodes actius en grups de classe nombrosos.

Objectius

El taller està organitzat de manera que, en finalitzar, els professors participants siguin capaços de:

  1. Explicar dues o tres estratègies d’aprenentatge actiu viables en grups nombrosos.
  2. Planificar i dur a terme una activitat d’aprenentatge actiu a la seva pròpia docència.

Contingut

  1. El repte de l’aprenentatge actiu en grups grans
  2. Principis de la docència de qualitat

3.    Aprenentatge cooperatiu en grups grans

4.    La retroalimentació eficient en grups grans

5.    Dos reptes concrets

Metodologia

La part presencial del taller consisteix bàsicament en breus exposicions del ponent (conceptes i exemples), debats de tot el grup i alguna activitat en petits grups.

La part no presencial consisteix en un treball d’aplicació dels continguts del taller a la pròpia docència.

Avaluació

Assistència a les sessions, participació i realització satisfactòria del treball no presencial.

Bibliografia

Seven Principles for Good Practice in Undergraduate Education

Recurs del Walker Center for Teaching and Learning (Universitat de Tennessee a Chattanooga)

http://www.utc.edu/walker-center-teaching-learning/teaching-resources/7-principles.php

Large Classes: A Teaching Guide

Center for Teaching Excellence (Universitat de Maryland)

http://sphweb.bumc.bu.edu/otlt/teachingLibrary/Engaging%20Students/Large-classes-teaching-guide.pdf

Angelo, T.; Cross, K.P. (1993) Classroom Assessment Techniques: A Handbook for College Teacher. San Francisco: Jossey-Bass Publishers.

The Jigsaw Classroom (el trencaclosques d’Aronson)

https://www.jigsaw.org/

Durada

12 hores (8 h presencials + 4 hores de treball autònom)

Calendari

7 i 21 d’octubre de 2019 de 10.00 a 14.00 h

El treball no presencial s’ha d’elaborar entre la sessió 1 i la sessió 2.

Places

30

Lloc

Facultat d'Economia i Empresa, edifici 696, aula 2019

Idioma d’impartició

Castellà

Activitat finançada en el marc de l'Acord de Formació per a l'Ocupació de les Administracions Públiques, signat mitjançant un conveni de col·laboració entre aquesta Universitat i l'Escola d'Administració Pública de Catalunya

 

Més informació

Institut de Desenvolupament Professional (IDP-ICE)

Passeig de la Vall d'Hebron, 171
08035 Barcelona
Telèfon: 93 403 51 75
Fax: 93 402 10 16

Veure Ubicació

  Bústia de queixes i suggeriments