Tècniques de presentació en públic: comunicació i imatge personal

Curs presencial

Formador

Àngel Amazares. Actor, director, guionista i coach en comunicació

Introducció

Són objectius del curs aprendre i desenvolupar els principals aspectes comunicatius per dissenyar o dur a terme exposicions en públic amb el màxim d’eficàcia en l’àmbit comunicatiu de la docència, en conferències i en altres tipus de presentacions públiques.

El que es vol és optimitzar les nostres habilitats personals comunicatives incidint en àrees d’expressió oral i corporal, per reforçar, així, la nostra imatge i el nostre estil personal docent.

Objectius

 • Desenvolupament de les habilitats comunicatives en l’àmbit docent, conferències, exposicions i altres presentacions.
 • Gestió de la presència escènica a través del llenguatge oral i corporal fent ús de la coherència entre gest, cos i veu.
 • Potenciació del nostre «escenari» de treball incidint en la seva renovació i alimentació constants.
 • Generació de l’estímul adequat envers el nostre públic objectiu per aconseguir una bona comunicació i una adequada transmissió dels missatges.

Contingut

 • La bona comunicació oral (retòrica, control emocional)
 • Com parlar en públic (higiene vocal, entonació, silencis, improvisació, seducció i naturalitat)
 • El llenguatge oral (claredat, humor, imatges/exemples i altres figures retòriques)
 • El llenguatge corporal (l’actitud, la gesticulació, el contacte visual)
 • Mitjans audiovisuals de suport: ús i abús
 • Preparar una exposició: el guió docent i el guió expositiu (mètode, estructuració, escolta activa i control de l’espai)
 • La presentació oral (estructura i desenvolupament de l’estil personal)
 • La imatge exterior: potenciació de la presència escènica

Metodologia prevista

Per aprofitar el curs i assolir els objectius, la metodologia utilitzada ha de ser en tot moment activa i participativa. Al llarg de les sessions s’intercala la teoria, a través de la clarificació de conceptes, amb la posada en pràctica d’aquests conceptes per part de cada participant.

Per altra banda, es treballa molt amb la metodologia del coaching: els assistents aniran rebent en tot moment eines generals i personals per a la millora de les seves habilitats comunicatives.

Avaluació

Hi haurà una avaluació final, en la qual els participants posaran en pràctica totes les eines desenvolupades durant el curs a través d’un treball final. Aquest treball consistirà en una presentació pública. Cada participant serà valorat per la resta dels assistents participants i pel formador. El resultat de l’avaluació serà un conjunt d’eines per continuar treballant en el futur i poder optimitzar, així, l’estil comunicatiu personal.

Bibliografia

 • La direcció dels actors. Diccionari mínim. Barcelona: Institut del Teatre, 2000.
 • Joana Rubio, Francesc Puigpelat. Com parlar bé en públic. Labutxaca, 2010.
 • Michel Osborn; Suzanne Osborn; Randall Osborn. Public Speaking: Finding Your Voice (9a ed.).

Durada

25 hores

Calendari

17, 18, 19, 20 i 21 de juny de 2019 de 9.30 a 14.30 h

Places

20

Lloc

Facultat de Farmàcia, aula A7 (dies 17 i 21 de juny), aula B201 (18,19 i 20 de juny)

Llengua d’impartició

Català

Activitat finançada en el marc de l’Acord de formació per a l’ocupació de les administracions públiques, signat entre les administracions públiques i les organitzacions sindicals CCOO, UGT i CSIF, mitjançant un conveni de col·laboració amb l’Escola d’Administració Pública de Catalunya

 

 

Més informació

Institut de Desenvolupament Professional (IDP-ICE)

Passeig de la Vall d'Hebron, 171
08035 Barcelona
Telèfon: 93 403 51 75
Fax: 93 402 10 16

Veure Ubicació

  Bústia de queixes i suggeriments