Programa de formació per a joves investigadors de la UB. Curs 2014-2015

Coordinació: Dra. Teresa Pagès, Dr. Xavier Testar, Dr. Joan Guàrdia.

Objectiu: dotar de recursos i formació per a la recerca el col·lectiu de joves investigadors de la Universitat de Barcelona.

Destinataris: personal de la Universitat de Barcelona, contractat, becari o tècnic de suport a la recerca, en fase predoctoral o postdoctoral (en aquest cas, que faci com a màxim un any que ha defensat la tesi).

Mòduls: el programa consta de tres mòduls amb sessions on es combina una part teòrica seguida d’una part d’aplicació pràctica.

Certificació: s’expedirà un certificat de l’ICE de cada mòdul realitzat. És imprescindible l’assistència a totes les sessions del mòdul per poder optar al certificat corresponent.

:: Programa ::

 

Més informació

Institut de Desenvolupament Professional (IDP-ICE)

Passeig de la Vall d'Hebron, 171
08035 Barcelona
Telèfon: 93 403 51 75
Fax: 93 402 10 16

Veure Ubicació

  Bústia de queixes i suggeriments