Programa de formació per a joves investigadors de la UB. Curs 2015-2016

Coordinació: Dra. Teresa Pagès, Dr. Xavier Testar, Dr. Joan Guàrdia.

Objectiu: dotar de recursos i formació per a la recerca el col·lectiu de joves investigadors de la Universitat de Barcelona.

Destinataris: personal de la Universitat de Barcelona, contractat, becari o tècnic de suport a la recerca, en fase predoctoral o postdoctoral (en aquest cas, que faci com a màxim un any que ha defensat la tesi).

Mòduls: el programa consta de tres mòduls amb sessions on es combina una part teòrica seguida d’una part d’aplicació pràctica.

Certificació: s’expedirà un certificat de l’ICE de cada mòdul realitzat. És imprescindible l’assistència a totes les sessions del mòdul per poder optar al certificat corresponent.

 

MÒDUL 1

SESSIONS

PONENTS

INTRODUCCIÓ I RECURSOS PER A LA RECERCA
Del 26 al 28 de gener de 2016
Lloc:
Facultat de Filologia,
Aula 1.1

 

Dimarts 26

16.00 – 18.00 h
Presentació de les Jornades
Les estructures de recerca a la UB

Dr. Enric Canela
Vicerector de Política Científica, UB

Les estructures de recerca a la UB

Dr. Jordi Alberch
Vicerector de Recerca, Innovació i Transferència, UB

18.30 – 20.00 h
La recerca dia a dia

Dr. Anicet Blanch
Facultat de Biologia, UB

Dimecres 27

16.00 – 18.00 h
L’ètica de la recerca

Dr. Miquel Moretó
Facultat de Farmàcia, UB

18.30 – 20.00 h
La recerca en obert

Dr.  Ignasi Labastida
CRAI, UB

Dijous 28

16.00 – 18.00 h
Recursos per a l’anàlisi qualitativa i quantitativa

Dr. Jordi Suriñach
Facultat d’Economia i Empresa, UB

18.30 – 20.00 h
Fons documentals

Dr. Jordi Ardanuy
Facultat de Biblioteconomia i Documentació, UB

 

MÒDUL 2

SESSIONS

PONENTS

TÈCNIQUES PER A LA MILLORA DE LA RECERCA
Del 23 al 25 de febrer de 2016
Lloc:
Facultat de Biologia, aula 5

 

 

Dimarts 23

16.00 – 18.00 h
Com es prepara un projecte de recerca

Dr. Josep Samitier
Facultat de de Física, UB

18.30 – 20.00 h
Confecció d’un protocol de recerca

Dr. Marçal Pastor
Facultat de Biologia, UB

Dimecres 24

16.00 – 20.00 h
Tècniques de presentació de treballs científics. Recursos tecnològics i d’oratòria

Dra. Estrella Montolío
Facultat de Filologia, UB

Dijous 25

16.00 – 18.00 h
Com s’escriu un article?

Dra. Carme Junqué
Facultat de Medicina, UB

18.30 – 20.00 h
Com gestionar l’impacte científic; alertes i perfils (com publicar en revistes científiques d’impacte)

Dr. Joan Guàrdia
Facultat de Psicologia, UB

 

MÒDUL 3

SESSIONS

PONENTS

GESTIÓ D’R + D: TRANSFERÈNCIA, INNOVACIÓ I EMPRENEDORIA
Del 15 al 17 de març de 2016
Lloc:
Facultat de Biologia, aula 5

 

 

Dimarts 15

16.00 – 18.00 h
De la recerca a la societat. La tercera missió a la UB: estructures i instruments de suport

Xavier Testar
Facultat de Biologia, UB

18.30 – 20.00 h
La Fundació Bosch i Gimpera: la transferència de tecnologia i coneixement a la UB

Lurdes Jordi
Fundació Bosch i Gimpera

Dimecres 16

16.00 – 18.00 h
La relació entre recerca i innovació. Vies i estratègies de la transferència: protecció dels resultats de la recerca, llicència de patents i creació d’empreses

Salvador Mena
Fundació Bosch i Gimpera

18.30 – 20.00 h
Simulació d’un procés de transferència (En aquesta sessió el grup es dividirà en dos segons l’àrea de coneixement)

Salvador Mena
Lurdes Jordi
Mar Coromina,
Fundació Bosch i Gimpera

Dijous 17

16.00 – 20.00 h
Emprenedoria i esperit emprenedor. Intraemprenedoria

Pére X. Juárez
Barcelona Institut d’Emprenedoria - UB

18.30 – 20.00 h
Perfil i competències de l’emprenedor

Més informació

Institut de Ciències de l'Educació (ICE)

Passeig de la Vall d'Hebron, 171
08035 Barcelona
Telèfon: 93 403 51 75
Fax: 93 402 10 16

Veure Ubicació

  Bústia de queixes i suggeriments