"Control Banding". Models simplificats d'avaluació del risc químic. Aplicació a l'estimació de l'exposició a productes químics

 

 

"CONTROL BANDING". MODELS SIMPLIFICATS D'AVALUACIÓ DEL RISC QUÍMIC. APLICACIÓ A L'ESTIMACIÓ DE L'EXPOSICIÓ A PRODUCTES QUÍMICS

DESTINATARIS

PDI UB que manipuli o pugui estar exposat a productes químics

COST

Import assumit per Formació Corporativa

OBJECTIUS

Conèixer els principis i mecanismes bàsics dels mètodes simplificats o qualitatius d'avaluació del risc per exposició a productes químics.

Capacitat per a l'aplicació d'aquestes metodologies en l'entorn laboral.

 

CONTINGUTS

 

Mètodes simplificats d'avaluació de l'exposició a productes químics versus mètodes complexos.

Control banding o bandes de control com a metodología per a l'avaluació qualitativa de l'exposició a productes químics:

  • Model COSHH Essentials. Control de substàncies perjudicials per a la salut
  • Model de risc esperat. Model INRS
  • Model de l'International Labour Offics de Suïssa per al control químic

Exemples pràctics d'aplicació al treball al laboratori.

 

METODOLOGIA

Teoricopràctica

NOMBRE D'HORES

3

NOMBRE DE PLACES

10
ÀREA TEMÀTICA Laboratoris

ÀMBIT FORMATIU

Perfeccionament

CERTIFICAT

No s'expedeix certificat dels cursos inferiors a 10 hores.

Quedarà constància de la realització d'aquesta activitat formativa al currículum personal.

CODI

CALENDARI

HORARI

LLOC

PROFESSORAT

137/16 5 d'abril de 2016
 
De 12 a 15h

Facultat Economia i Empresa
Edifici 690
Aula 102

Begoña Castillejos
OSSMA

Més informació

Institut de Ciències de l'Educació (ICE)

Passeig de la Vall d'Hebron, 171
08035 Barcelona
Telèfon: 93 403 51 75
Fax: 93 402 10 16

Veure Ubicació

  Bústia de queixes i suggeriments