Entorns personals d'aprenentatge per a l'actualització professional permanent (EPA)

CURS EN LÍNIA

ENTORNS PERSONALS D'APRENENTATGE PER A L'ACTUALITZACIÓ PROFESSIONAL PERMANENT (EPA) EN LÍNIA

DESTINATARIS

PDI UB

COST

Curs organitzat conjuntament entre Formació Corporativa i l'ICE.

Activitat finançada en el marc de l'Acord de Formació per a l'Ocupació de les Administracions Públiques (AFEDAP) i les organitzacions sindicals CCOO, UGT i CSIF, mitjançant un conveni de col·laboració amb l'Escola de l'Administració Pública de Catalunya.

OBJECTIUS

Reconèixer i comprendre les possibilitats que ens ofereix la societat digital per a l'actualització i el perfeccionament de la qualificació professional.

Conèixer un ventall d'eines a la web social per a la construcció i la gestió d'un EPA.

Crear i/o configurar un EPA adaptat a les necessitats i motivacions de cada un/a.

 

CONTINGUTS

1. Possibilitats de la societat informacional per a l'actualització professional.

2. Eines de la Internet social per a la construcció d'un EPA.

3. Creació i gestió d'un EPA.

METODOLOGIA

Es basa en:

  • Parcipació activa de l'alumnat en la construcció del coneixement de la matèria.
  • Tutories actives
  • Realització de tasques: debat, qüestionari i resolució de casos pràctics

NOMBRE D'HORES

15

NOMBRE DE PLACES

15
ÀREA TEMÀTICA TIC

ÀMBIT FORMATIU

Perfeccionament

CERTIFICAT

D'assistència i aprofitament. Expedit per Formació Corporativa

CODI

CALENDARI

HORARI

LLOC

PROFESSORAT

 

086/15

 

 

Del 18 d'abril al 20 de maig de 2016    

EAPC

Més informació

Institut de Ciències de l'Educació (ICE)

Passeig de la Vall d'Hebron, 171
08035 Barcelona
Telèfon: 93 403 51 75
Fax: 93 402 10 16

Veure Ubicació

  Bústia de queixes i suggeriments