Pla de formació en idiomes per a la internacionalització de la docència. Oral skills for teaching & research purposes

:: Destinataris:

Aquests cursos estan adreçats al professorat de la UB que desitja practicar l’anglès amb especial èmfasi en les habilitats d'expressió i comprensió orals.

:: Objectius:

L’objectiu principal és treballar l’expressió oral i la comprensió oral dels participants en un context docent i investigador. Els objectius més específics són els següents:

 • Desenvolupar les habilitats necessàries per fer presentacions orals
 • Comunicar respostes orals adequades a les preguntes
 • Participar en les converses quotidianes en contextos acadèmics

:: Continguts:

 1. Introducció a les presentacions acadèmiques
 2. Com estructurar una presentació acadèmica
 3. Ús d'ajudes visuals i exemplificacions
 4. Fer front a les preguntes
 5. Pronunciació

:: Hores:  30

:: Places:  20

:: CURSOS:

 • Oral skills for teaching & research purposes (Upper-intermediate level)
  Per tal d’accedir al curs cal haver assolit un nivell 4 de l’EIM de competència en anglès o similar (B2.1 del MECR).
  Calendari i horari: Tots els dilluns i dimecres, de 9 a 11 h, del 3 d’octubre al 28 de novembre
  Aula: Aula 33 de la Facultat de Biologia (2a planta de l'edifici Aulari), del 3 d'octubre al 7 de novembre. Aula 35, del 9 al 28 de novembre.
 • Oral skills for teaching & research purposes (Advanced level)
  Per tal d’accedir al curs cal haver assolit un nivell 5 de l’EIM de competència en anglès o similar (B2.2 del MECR).
  Calendari i horari: Tots els dilluns i dimecres, de 9 a 11 h, del 3 d’octubre al 28 de novembre
  Aula: Seminari 1. Facultat de Dret. Campus Diagonal

:: Acreditació de nivell:

Les persones interessades en els cursos que puguin acreditar el nivell requerit amb un certificat no anterior al curs 2014-2015, hauran d’enviar còpia de la documentació pertinent a través del correu electrònic (iceformub@ub.edu) abans del dilluns 12 de setembre, a les 9 h.

Observacions:

 • Encara que s'hagi realitzat un curs d'anglès a l'ICE, també s'haurà d'enviar el certificat corresponent.

Si no es pot acreditar aquest grau de competència, caldrà presentar-se a la prova de nivell.

:: Torns de les proves de nivell:

Es pot triar entre una d’aquestes opcions:

 • Dimecres, 14 de setembre, a les 9 h
 • Dimecres, 21 de setembre, a les 9 h

Lloc on es realitzaran les proves de nivell: Aula a concretar, Campus Humanitats

:: Preinscripció:

El període de preinscripció finalitzarà el diumenge 11 de setembre.

Les places es confirmaran un cop hagin acabat les proves de nivell, abans que comencin els cursos.

En cas que hi hagi més sol·licituds (*) que places disponibles, es procedirà a realitzar un sorteig per assignar les places.

Les persones que tenint el nivell quedin sense plaça, tindran plaça garantida a la propera convocatòria de cursos d’anglès instrumental.

(*) Sol·licituds amb el nivell requerit acreditat, ja sigui amb documentació o bé a través de la prova de nivell.

Més informació

Institut de Desenvolupament Professional (IDP-ICE)

Passeig de la Vall d'Hebron, 171
08035 Barcelona
Telèfon: 93 403 51 75
Fax: 93 402 10 16

Veure Ubicació

  Bústia de queixes i suggeriments