XIV Trobada de professorat de ciències de la terra i del medi ambient de batxillerat

XIV TROBADA DE PROFESSORAT DE CIÈNCIES DE LA TERRA I DEL MEDI AMBIENT DE BATXILLERAT
L’aigua: un recurs essencial però escàs
Anàlisi de la nostra dependència de l’aigua, de la petjada hídrica de la nostra vida quotidiana i de la vulnerabilitat d’aquest recurs al nostre entorn

Divendres, 31 de gener de 2014

Lloc: CosmoCaixa. Isaac Newton, 26. Barcelona

9.15 – 10.00 hores

El cicle de l’aigua, disponibilitat d’aigua dolça i distribució: els grans reptes de l’aigua al segle XXI
El viatge d’una gota d’aigua en el cicle hidrològic és tota una aventura i l’home és, cada cop més, un element actiu en el recorregut d’aquest viatge. Coneixerem els elements clau d’aquest viatge i analitzarem també les perspectives futures.
Alberto Montanari
Professor del Departament d’Enginyeria Civil, Ambiental i dels Materials de la Universitat de Bolonya (Itàlia), EGU-GIFT-Distinguished Lecture

10.00 – 10.45 hores: descans, cafè

10.45 – 11.30 hores
L’aigua: un mar de contradiccions
L’aigua és fonamental per a la vida i per al desenvolupament humà, però és present al nostre entorn en moltes formes diferents. Aquest fet fa que l’aigua sigui un recurs natural, inigualable i insubstituïble: un recurs ple de contradiccions.
Dolors Grau
Professora del Departament d’Enginyeria Minera i Recursos Naturals de la Universitat Politècnica de Catalunya i codirectora de l’Exploratori dels Recursos de la Natura

11.30 – 12.15 hores
La petjada hídrica, una eina estratègica i una necessitat
La petjada hídrica mesura el volum complet i l’origen de l’aigua necessària per a la generació de qualsevol producte. Aquesta mesura és necessària per a la sostenibilitat de qualsevol negoci i per potenciar un consum responsable. S’analitzaran diferents enfocaments per mesurar la petjada hídrica, i s’hi inclouran exemples de càlcul.
José Luis Canga
Director Tècnic d’Abaleo (empresa dedicada a serveis professionals de consultoria i assessoria en diferents camps del medi ambient)

12.15 – 13.30 hores
Taula rodona
Preàmbul: Albert Casas, catedràtic de Prospecció Geofísica a la Facultat de Geologia de la UB i coordinador del Grup de Recerca de Geologia Econòmica, Ambiental i Hidrologia
Participants a la taula rodona: Alberto Montanari, Dolors Grau, Jose Luis Canga i Albert Casas
Moderadora: Isabel Cacho (professora de la UB, especialista en paleoclimatologia)

Període d’inscripció

Del 10 de desembre de 2013 al 23 de gener de 2014

Preu

6 €

Inscripció

Per Internet:  www.ub.edu/ice

Informació

www.ub.edu/ice

icecursos@ub.edu

Telèfon: 934 021 024

La matrícula es considerarà formalitzada quan s’hagi abonat l’import de la inscripció.

No es retornarà l’import de la matrícula llevat de malaltia greu de l’alumne o de casos greus i excepcionals degudament acreditats, tal com està previst a la normativa acadèmica i econòmica de matrícula de la Universitat de Barcelona.

Les activitats organitzades per l’ICE tenen els mateixos efectes per al professorat que les activitats incloses en el Pla de formació permanent del Departament d’Ensenyament.

Els certificats d’aquests cursos s’incorporen directament a l’expedient de formació del professor/a (XTEC) i es poden utilitzar com a acreditació per participar en els diferents concursos o convocatòries del Departament d’Ensenyament de la Generalitat de Catalunya, amb els termes que indiqui cada convocatòria.

Per iniciar aquesta activitat cal que hi hagi un nombre mínim de persones inscrites.

 

Facultat de Geologia
Institut de Ciències de l’Educació

 

 

Més informació

Institut de Ciències de l'Educació (ICE)

Passeig de la Vall d'Hebron, 171
08035 Barcelona
Telèfon: 93 403 51 75
Fax: 93 402 10 16

Veure Ubicació

  Bústia de queixes i suggeriments