PROJECTE ESCOLTA’M. Espai d’acompanyament per a referents

Descripció

El curs forma part d’un espai de formació, supervisió i acompanyament per a docents i referents implicats en el projecte Escolta’m.

Aquest espai està adreçat als referents de centre i està dinamitzat per un referent del projecte. Es tracta d’una activitat gratuïta.

Objectius

  • Compartir les experiències de treball en els diferents centres.
  • Compartir vivències, eines i experiències de la pràctica com a referents.
  • Aprendre a fer preguntes que ajudin a analitzar i obrir la mirada envers la nostra feina.
  • Aprendre a extreure les coses positives de les situacions amb què treballem.
  • Construir de manera conjunta el paper del referent del projecte.
  • Treballar a partir de la pràctica reflexiva.
  • Aprendre eines de coaching.

Continguts: els continguts es determinaran a partir de les demandes dels assistents.

Formadors: Gemma Pérez.

Dates: 10 de novembre de 2015; 8 de març i 3 de maig de 2016.

Horari: de 18 a 20 h.

Lloc: les sessions s’impartiran a la Universitat de Barcelona. Facultat d’Educació. Campus de Mundet. Edifici de Migdia I.

Certificacions: certificació de 15 h si s’assisteix a un 80 % de les sessions, entre les del seminari i les conferències.

Preu: curs gratuït.

Places: 50

Període d’inscripció

Del 21 de setembre al 5 de novembre de 2015

Inscripció per Internet:  Formulari de matrícula

Informació i/o consultes

icecursos@ub.edu
Telèfon: 934 021 024

Les activitats organitzades per l’ICE tenen els mateixos efectes per al professorat que les activitats incloses en el Pla de formació permanent del Departament d’Ensenyament.

Els certificats d’aquests cursos s’incorporen directament a l’expedient de formació del professor/a (XTEC) i es poden utilitzar com a acreditació per participar en els diferents concursos o convocatòries del Departament d’Ensenyament de la Generalitat de Catalunya, amb els termes que indiqui cada convocatòria.

Per iniciar aquesta activitat cal que hi hagi un nombre mínim de persones inscrites.

Més informació

Institut de Ciències de l'Educació (ICE)

Passeig de la Vall d'Hebron, 171
08035 Barcelona
Telèfon: 93 403 51 75
Fax: 93 402 10 16

Veure Ubicació

  Bústia de queixes i suggeriments