Notícies

Convocatòria d'eleccions a la direcció de l'lnstitut de Ciències de I'Educació de la Universitat de Barcelona

Transcorregut el temps preceptiu en el càrrec de director d'aquest Institut, en compliment del que disposa l’article 45.2 de l'Estatut de la Universitat de Barcelona, el Reglament d'eleccions del personal acadèmic a òrgans col·legiats i unipersonals de la Universitat de Barcelona i el Reglament de l’Institut de Ciències de l'Educació (30 de novembre de 2010) , correspon al seu director, Dr. Antoni Sans Martín, convocar les eleccions a directori de l’Institut de Ciències de l'Educació amb... Veure més

COLGEOCAT convoca una nova edició dels premis als millors treballs de recerca sobre un tema de Geologia i Ciències de la Terra.

COLGEOCAT convoca una nova edició dels premis als millors treballs de recerca sobre un tema de Geologia i Ciències de la Terra.

Aquest és un concurs dirigit a tots els estudiants de batxillerat en el conjunt dels IES de... Veure més

Més informació

Institut de Ciències de l'Educació (ICE)

Passeig de la Vall d'Hebron, 171
08035 Barcelona
Telèfon: 93 403 51 75
Fax: 93 402 10 16

Veure Ubicació