Notícies

Mercè Martínez ha pres possessió com a Cap de la Secció d'Infantil, Primària i Secundària

Mercè Martínez Martínez ha pres possessió com a Cap de la Secció d'Infantil, Primària i Secundària de l’Institut de Ciències de l’Educació (ICE).

Formació especialitzada per aprofundir en el 1r cicle d'Educació Infantil

Durant el curs 2016-2017 s'ofereix des de l'ICE formació especialitzada per aprofundir en el 1r cicle d'Educació Infantil. Concretament es tracta d'uns mòduls específics que es poden cursar aïlladament, amb els quals s'obté la titulació corresponent, i que alhora permeten cursar un postgrau amb altres mòduls complementaris.

Més informació

Institut de Ciències de l'Educació (ICE)

Passeig de la Vall d'Hebron, 171
08035 Barcelona
Telèfon: 93 403 51 75
Fax: 93 402 10 16

Veure Ubicació