Infantil, primària, secundària i FP

Presentació

Des de la seva creació, l’Institut de Ciències de l’Educació de la Universitat de Barcelona, ha centrat els seus esforços en desenvolupar programes de Formació permanent del professorat , d’actualització científica i dinamització de grups de treball per a la innovació docent i la investigació educativa.

La formació organitzada per aquesta secció es fa en bona part col·laborant amb el Departament d’Ensenyament de la Generalitat de Catalunya.

Per dinamitzar la formació, la secció s’estructura en diferents  programes d’àrees curriculars i de temes transversals que s’encarreguen de desenvolupar  les activitats que pretenen donar resposta a les necessitats del professorat de Catalunya,  fent servir  diferents modalitats  ( assessoraments, cursos, seminaris, Jornades, grups de treball...) i tipologies  de formació ( presencials, semipresencials, virtuals, ..).

El personal responsable d’aquesta formació és professorat del Departament d’Ensenyament  en comissió de serveis, amb dedicació exclusiva, i professorat adscrit de la UB, amb dedicació parcial.

Objectius

L'objectiu principal de la secció és: 

  • Contribuir al desenvolupament professional del docent a través de la formació permanent mitjançant el desenvolupant d’activitats de formació, recerca i innovació.

Altres objectius de la secció són:

  • Contribuir al desenvolupament professional del docent a través de la formació permanent.
  • Cooperar amb el desenvolupament de les línies prioritàries de formació del professorat del departament D’Ensenyament
  • Coordinar la formació permanent del professorat dels nivells educatius propis de la secció.
  • Dissenyar, realitzar i avaluar les accions formatives adreçades al professorat  i al professorat  formador
  • Potenciar la formació de formadors dels diferents programes de la secció.
  • Organitzar i coordinar grups de treball de recerca i innovació.
  • Identificar noves necessitats formatives dels centres i del professorat dels nivells educatius corresponents, dissenyar  i gestionar les actuacions adients per donar-hi resposta.
Programes i/o oferta formativa

Actualització científica i metodològica de les Àrees Curriculars d’Educació Primària i Educació Secundària.
Competència Digital.
Educació Infantil.
Formació Professional.
Tutoria, orientació, convivència i inclusió.
Transició Batxillerat-Universitat. Projecte Forces.
Transferència de la recerca i la innovació educativa (TRIE).
Millora i creixement personal del professorat i l’alumnat.

Directori: 

Nom Correu electrònic Telèfon Càrrec i/o funcions
Martínez Martínez, Mercè mmartinez@ub.edu 934035237 Cap de Secció d'Educació Infantil, primària, secundària i FP
Aldámiz-Echevarría Iraurgui, M. Mar aldamiz-echevarria@ub.edu 934035188 Programa de tutoria, orientació i convivència. Programa de millora i creixement personal
Amorós Capdevila, Francesc famoros@ub.edu 934035190 Programa de programació, metodologies i avaluació de primària. Programa de llengües. Programa de matemàtiques
Calvet Solanes, Jordi jordi.calvet@ub.edu 934035184 Programa de programació, metodologies i avaluació de secundària. Programa de socials. Programa ApS
Casas Sala, Lluís lcasas@ub.edu 934039064 Programa d'informàtica, d'educació visual i plàstica i educació especial. Coordinador Programa FORCES
Ferrer Canadell, Dolors dolorsferrer@hotmail.com 934039065 Professora col·laboradora
Lorenzo Ramírez, Núria nuria.lorenzo@ub.edu 934035181 Programa Educació Infantil
Martínez Olmo, Francesc fmartinezo@ub.edu 934035183 Director Màster d’Educació Infantil
Tey Teijon, Amèlia atey@ub.edu 934039004 Programa Valors i Ciutadania

Més informació

Institut de Ciències de l'Educació (ICE)

Passeig de la Vall d'Hebron, 171
08035 Barcelona
Telèfon: 93 403 51 75
Fax: 93 402 10 16

Veure Ubicació