Secció Universitat

Presentació

La Secció d’Universitat és responsable de programar el Pla de Formació del Professorat de la UB, per complir el precepte estatutari que recull com a dret del PDI «tenir accés a la formació permanent, amb la finalitat de garantir la constant millora de la tasca docent i investigadora».

L’activitat de formació adreçada al professorat de la UB s’aplica tant a la docència i la gestió com a la recerca i la transferència del coneixement, i compta amb la participació del centres a través del Consell de Coordinació de Formació de Centres.

Forma part també de les funcions de la Secció d’Universitat col·laborar amb altres institucions per a l’organització de tot tipus d’activitats relacionades amb el professorat universitari.

Objectius

La Secció d’Universitat té com a objectiu general impulsar la professionalització del professorat i contribuir a la millora de la qualitat de la docència universitària, a través del disseny, l’organització i la gestió de la formació permanent, i de l’assessorament, la informació i l’assistència tècnica al PDI.

Programes i/o oferta formativa

 

                  

:: Pla de Formació Professorat UB 2018

:: Pla de Formació Permanent Professorat UB 2017

:: Pla de Formació Permanent Professorat UB 2016

:: Memòria Secció Universitat 2015

:: Memòria Secció Universitat. 2013-2014 i tardor 2014

 

Directori: 

Nom Correu electrònic Telèfon Càrrec i/o funcions
Pagès Costas, Teresa tpages@ub.edu 934035173 Cap de Secció d'Universitat
Amador Campos, Juan Antonio jamador@ub.edu 934035182 Programa de Formació Inicial
Forès Miravalles, Anna annafores@ub.edu 934035243 Programa de publicacions, difusió i xarxes
González Fernández, Evangelina egonzalez@ub.edu 934035198 Tècnica de formació
Grané Oró, Mariona mgrane@ub.edu 934035194 Professora col·laboradora
Gros Salvat, Begoña bgros@ub.edu 934035939 Cooperació Interuniversitària i CIDUI. Grup de recerca consolidat GR-EMA
Guàrdia Olmos, Joan jguardia@ub.edu 934035243 Programa de Formació en Gestió i Recerca
Marzo Ruiz, Lourdes lmarzo@ub.edu 934035239 Tècnica de formació
Pujolà Font, Joan Tomàs jtpujola@ub.edu 934035243 Programa de Comunicació Digital
Sánchez Valero, Joan Anton joananton.sanchez@ub.edu 934035173 Professor col·laborador
Sayós Santigosa, Rosa rsayos@ub.edu 934035182 Programa de Formació Permanent

Més informació

Institut de Desenvolupament Professional (IDP-ICE)

Passeig de la Vall d'Hebron, 171
08035 Barcelona
Telèfon: 93 403 51 75
Fax: 93 402 10 16

Veure Ubicació

  Bústia de queixes i suggeriments