Publicacions

Les publicacions, en el sentit més obert del terme, han estat des dels inicis de l'Institut de Ciències de l'Educació una prioritat i una fórmula diferent de donar a conèixer els resultats de la recerca, de les innovacions del grups de treball o dels treballs guanyadors del premis de l'ICE.

Els llibres, les revistes o les noves formes de publicacions (CD, documents electrònics, programes....) han estat una manera privilegiada de posar a l'abast del professorat tot un conjunt de documents que, de forma complementària a les activitats de formació, li poden enriquir en els nous coneixements, en l'actualització en continguts o en la renovació en aspectes didàctics i metodològics.

Durant els últims anys bona part de la producció es fa en col·laboració amb Editorials que asseguren el bon funcionament administratiu i la seva distribució, mantenint unes línies editorials coherents amb les línies programàtiques de l'Institut.

Més informació

Institut de Desenvolupament Professional (IDP-ICE)

Passeig de la Vall d'Hebron, 171
08035 Barcelona
Telèfon: 93 403 51 75
Fax: 93 402 10 16

Veure Ubicació

  Bústia de queixes i suggeriments