Jornada. L’assetjament sexual a les universitats espanyoles: una realitat oculta

OBJECTIUS

Formar i sensibilitzar al professorat de la Universitat de Barcelona en temes relacionats amb l’assetjament sexual o per raons de sexe i donar pautes per identificar aquestes situacions i poder-les prevenir o evitar si fos el cas.

Algunes facultats de la Universitat de Barcelona, entre les quals hi ha la Facultat d’Economia i Empresa i la Facultat de Dret, han aprovat els «Protocols per a la prevenció, detecció i actuació en contra de l’assetjament sexual». En aquests moments s’està elaborant un protocol únic pet a tota la UB.

L’assetjament sexual és present a la nostra Universitat ¾qüestió que s’ha detectat a les facultats on s’ha posat en marxa el protocol¾ i a totes les universitats del país, i és responsabilitat de tota la comunitat universitària la seva eradicació.

PROGRAMA

9.45 h Benvinguda i presentació
Cristina Carrasco, presidenta de la Comissió d’Igualtat de la Facultat d’Economia i Empresa.
Núria Pumar, presidenta de la Comissió d’Igualtat de la Facultat de Dret.

10.00 – 12.00 h L’assetjament sexual a les universitats: prevenció i respostes
Dra. Lídia Puigvert, professora del Departament de Teoria Sociològica, Filosofia del Dret i Metodologia de les Ciències Socials de la Universitat de Barcelona.

Es partirà tant de a) la primera investigació finançada per l’Instituto de la Mujer en el marc del Plan nacional I+D, Violencia de género en las univesidades españolas (2006-2008), on per primera vegada es mostren dades de l’existència d’aquesta realitat, com de b) les actuacions de prevenció a través de la formació específica que s’implementen en universitats com ara Cambridge, Harvard o Wisconsin-Madison. En aquest context, s’abordarà quins són els mecanismes que planteja la comunitat científica internacional i s’identificaran les resistències que hi ha per implementar-los.

12.00 – 12.15 h Descans

12.15 – 14.15 h Violència de gènere i jurisprudència del TEDH 
Dra. Gemma Nicolás Lazo, advocada i investigadora sobre dret i gènere. Professora del màster de Criminologia de la Universitat de Barcelona.

L’assetjament sexual i per raó de sexe en l’àmbit laboral és una forma de violència masclista que vulnera greument la dignitat de les persones i que majoritàriament pateixen les dones. És una realitat que roman oculta i sembla que fora de l’abast dels mecanismes legals existents, sobretot recollits en la Llei per a la igualtat efectiva de dones  i homes (Llei 3/2007, de 22 de març). Per una altra banda, la situació actual, marcada per una crisi econòmica que expulsa multitud de persones del mercat de treball, sembla que l’únic que fa és empitjorar la situació.

14.15 h Conclusions i finalització

 

Més informació

Institut de Ciències de l'Educació (ICE)

Passeig de la Vall d'Hebron, 171
08035 Barcelona
Telèfon: 93 403 51 75
Fax: 93 402 10 16

Veure Ubicació

  Bústia de queixes i suggeriments