Sisenes Jornades Educació i Arxius. Construïm coneixement

Ens plau convidar-vos a les Sisenes Jornades Educació i Arxius que, amb el tema La construcció de coneixement, se celebraran a Barcelona el dia 9 de juliol de 2018.

Des de l’any 2002 arxivers i docents hem avançat en la reflexió conjunta sobre temes didàctics vinculats a la utilització dels documents d’arxiu com a recurs educatiu. Enguany, amb la voluntat de continuar fent camí plegats i de pensar noves col·laboracions ens proposem: 

a) reflexionar sobre el paper dels arxius com institucions que afavoreixen la creació de coneixement per part de l’alumnat

b) aportar elements per fer presents els arxius en el món educatiu en tant que institucions obertes i al servei de la ciutadania 

d) difondre estratègies i recursos pedagògics relacionats amb l’ús didàctic dels documents

c) promoure la interacció entre docents i arxivers, per tal d’afavorir la recerca relacionada amb l’aplicació didàctica de les fonts d’arxiu amb l’objectiu de contribuir a la millora de la qualitat de l’ensenyament

Les jornades estan obertes a la participació tant de docents d’educació primària i secundària com d’arxivers interessats en aquest àmbit.

Organitza les jornades

  • Institut de Ciències de l’Educació (ICE) de la Universistat de Barcelona

Amb la col·laboració de

  • Departament de Cultura de la Generalitat de Catalunya
  • Departament  d’Ensenyament de la Generalitat de Catalunya
  • Diputació de Bar­celona
  • Arxiu Nacional de Catalunya
  • Facultat de Biblioteconomia i Documentació de la Universitat de Barcelona
  • Escola Superior d’Arxivística i Gestió de Documents de la Universitat Autònoma de Barcelona
  • Associació d’Arxivers-Gestors de Documents de Catalunya

Calendari: dilluns 9 de juliol de 2018

Lloc: Facultat de Biblioteconomia i Documentació de la Universitat de Barcelona. Carrer de Melcior de Palau, 140, 08014 Barcelona

Comitè organitzador

Jordi Calvet i Josep Palos (ICE de la Universitat de Barcelona); Enric Cobo (Departament de Cultura de la Generalitat de Catalunya); Miquel Albert i Pilar Reverté (Departament  d’Ensenyament de la Generalitat de Catalunya); Fina Solà i Jaume Zamora (Diputació de Bar­celona);  Francesc Olivé (Arxiu Nacional de Catalunya); Núria Jornet i Anna Rubió (Facultat de Biblioteconomia i Documentació de la Universitat de Barcelona), Carme García (Escola Superior d'Arxivística i Gestió de Documents de la Universitat Autònoma de Barcelona); Erola Simon (Associació d’Arxivers-Gestors de Documents de Catalunya)

Àmbit temàtic de la jornada

Quin rol tenen els arxius en l’educació d’avui? Com poden ajudar en el procés de canvi i millora de l’educació a casa nostra? Com es pot millorar la col·laboració entre el món educatiu i els arxius?

Les jornades es plantegen reflexionar sobre el paper dels arxius com institucions que afavoreixen la creació de coneixement per part de l’alumnat;  així com mostrar i analitzar experiències d’aplicació didàctica dels documents - especialment les elaborades en col·laboració entre arxivers i docents- que hagin facilitat la realització d’aprenentatges profunds i de qualitat.

La contribució dels documents d’arxiu es pot relacionar amb múltiples disciplines -a més de la història-  com poden ser la llengua, la literatura,  les matemàtiques, les ciències naturals o la creació artística. La documentació també incideix des d’altres àmbits més transversals relacionats amb els valors democràtics i de la transparència. És a partir de la diversitat de continguts, de formats, de suports i de procedències dels fons documentals que el món docent pot aprofitar els arxius per facilitar aquesta construcció de coneixement.

L’aportació dels arxius pot ser cabdal per tal de facilitar un ensenyament contextualitzat en què, l’alumnat esdevé protagonista i l’activitat desenvolupada promou la seva autonomia. Permet superar els processos que impliquen la simple repetició o reproducció i facilita l’assoliment d’un conjunt de competències de diversa índole, a partir de posar en joc habilitats cognitives que permetin la comprensió del món que ens envolta.

Comunicacions

S’obre un nou termini de presentació de les comunicacions fins al 10 de maig de 2018

La comunicació i el resum s’han de lliurar en suport informàtic a l’adreça: didacticaiarxius@ub.edu 

En el tema del missatge, s’ha d’especificar el nom de l’autor/a de la comunicació de la manera següent: COGNOMS, nom; àmbit temàtic;  VI Jornades Educació i Arxius

Normes per a la presentació de comunicacions i per a les citacions bibliogràfiques: (vegeu document annex).

Informació general: didacticaiarxius@ub.edu

Inscripcions: Fins al 29 de juny de 2018

Avís: els tallers són simultanis. Cada taller té les places limitades. En el moment de formalitzar la matrícula, cal que us inscriviu al taller que us interessi.

Preu: 15 euros

Per a més informació sobre la inscripció: icecursos@ub.edu

Per internet: www.ub.edu/ice

Se certificaran 8 hores.

Les activitats organitzades per l’ICE tenen els mateixos efectes per al professorat que les activitats incloses en el Pla de formació permanent del Departament d’Ensenyament.

Els certificats d’aquests cursos s’incorporen directament a l’expedient de formació del professor/a (XTEC) i es poden utilitzar com a acreditació per participar en els diferents concursos o convocatòries del Departament d’Ensenyament de la Generalitat de Catalunya, amb els termes que indiqui cada convocatòria.

Per iniciar aquesta activitat cal que hi hagi un nombre mínim de persones inscrites.

El Comitè Organitzador de les VI Jornades Educació i Arxius

:: Programa de les Jornades :: Orientacions per als autors de les comunicacions i normes per les citacions bibliogràfiques

 

 

Més informació

Institut de Desenvolupament Professional (IDP-ICE)

Passeig de la Vall d'Hebron, 171
08035 Barcelona
Telèfon: 93 403 51 75
Fax: 93 402 10 16

Veure Ubicació

  Bústia de queixes i suggeriments