MERCHE RÍOS HERNÁNDEZ

mercherios@ub.edu

  • Doctora en Ciències de l'Educació per la Universitat de Barcelona (2005),
    i professora de la Facultat d’ Educació de la Universitat de Barcelona (UB).
    Especialista en Educació física i inclusió de l'alumnat amb discapacitat i en Educació física adaptada a persones en situació o risc d'exclusió social.
  • En el camp de la docència i la investigació, destaca la seva dedicació des de 1979 a col·lectius en risc d'exclusió social (persones amb discapacitat, centres penitenciaris, centres de salut mental, joves amb dificultats socials i toxicomanies).
  • Ha publicat nombrosos articles i ponències, i, pel que fa a llibres, podem destacar, en qualitat de coordinadora i autora "El joc i els alumnes amb discapacitat", el "Manual d'Educació Física Adaptada a l'alumnat amb discapacitat", “La inclusión en la actividad física y deportiva. La práctica de la Educación Física en entornos inclusivos” tots tres publicats per l'editorial Paidotribo de Barcelona.
  • Va ser assessora dels programes municipals d'esports i inclusió, “Per un esport sense barreres” (2008- 2012) i "L'Esport Inclou” (2012-2015), de l'Institut Barcelona Esports de l'Ajuntament de Barcelona. Des d’aquests dos programes va impulsar, entre altres accions, la inclusió de nens i nenes usuàries de cadires de rodes en la competició de basquet escolar que organitza el CEEB “Lliga de basquet barreres zero”, i la inclusió d’infants i joves amb plurisdiscapacitat en activitats físiques i esportives fora de l’horari escolar, el programa “JUGUEM!
  • Actualment coordina el grup d'estudi "Educació Física i inclusió de l'alumnat amb discapacitat" de l'Institut de Ciències de l'Educació (ICE) de la UB.

Més informació

Institut de Ciències de l'Educació (ICE)

Passeig de la Vall d'Hebron, 171
08035 Barcelona
Telèfon: 93 403 51 75
Fax: 93 402 10 16

Veure Ubicació

  Bústia de queixes i suggeriments