II Trobades de Reflexió entorn de la Inclusió «Assessorar per innovar: assessorament psicopedagògic i social, models i eines per a la intervenció»

Objectius

— Reflexionar sobre la funció assessora dels psicopedagogs i dels treballadors socials en els moments actuals; què se’ns demana, què podem aportar?

— Com l’assessorament sòcio-psicopedagògic pot contribuir a impulsar i acompanyar els processos de canvi i d’innovació en els centres educatius.

— L’assessorament des de diferents models d’intervenció.

— Experiències reeixides en l’acompanyament i canvi en centres educatius.

Programa

1a sessió: 3-05-17

Presenten: Francesc Mena, psicopedagog de l’EAP Sant Martí i professor associat del Departament de Cognició, Desenvolupament i Psicologia de l’Educació de la UB.
M. del Mar Aldámiz-Echevarría, responsable de programes de formació de l’ICE UB en tutoria, convivència, orientació, inclusió i benestar del docent.

18 - 19 h Ponència

Assessorament psicopedagògic i social: acompanyar en processos de canvi i d’innovació
Xavier Onrubia, doctor en Psicologia. Departament de Cognició, Desenvolupament i Psicologia de l’Educació de la Facultat de Psicologia de la Universitat de Barcelona.

19 - 20 h Taula de diàleg crític
Pilar Ugidos, directora de l’Escola Miquel Bleach (Barcelona).
Sandra Galera, psicopedagoga EAP Montmeló.
Caridad Villar, treballadora social de l’EAP Ciutat Vella. 
Modera: M. del Mar Aldámiz-Echevarría, responsable de programes de formació de l’ICE UB.

20 - 20.30 h Torn obert de paraules

2a sessió: 10-05-17

Presenta i modera: Francesc Mena, psicopedagog EAP Sant Martí i professor associat de la Facultat de Psicologia de la UB.

18 - 19 h Ponència

Models i eines d’assessorament: model d’assessorament per a la millora de la pràctica educativa
José Ramón Lago, doctor en Psicologia.  UVic.

19 - 20 h Taula d’experiències de la implementació del model
Anna Monteagudo, psicopedagoga de l’EAP Sant Martí.
Montserrat Sierra, treballadora social de l’EAP Sant Martí.
Blanca Baiges, directora i psicopedagoga de l’EAP Ciutat Vella.
Sandra Soriano, treballadora social de l’EAP Ciutat Vella.

20 - 20.30 h Torn obert de paraules

3a sessió: 17-05-17

18 - 19 h Ponència

Com llegim la institució? Indicadors a tenir en compte
José Leal, psicòleg, psicoterapeuta i supervisor d’organitzacions.
Diàleg amb Josep Amorós, psicòleg, coordinador del Centre de Recursos Educatius per a Alumnes amb Trastorns del Desenvolupament i la Conducta de Barcelona, i amb Teresa Huguet, assessora psicopedagògica del Departament d’Ensenyament i formadora.

19 - 20 h Taula d’experiències reeixides

Què necessita el centre de l’assessor? Què li demana? Què pot oferir l’assessor al centre?
Modera: Teresa Huguet, assessora psicopedagògica i formadora.
Neus Santos Napal, directora de l’Escola Xarau de Cerdanyola, i Silvia Borrell, psicopedagoga i tècnica CRETDIC del Vallès Occidental.
Ramon Coma, director de l’Institut Marta Mata de Montornès del Vallès, i Dolors Puig, psicopedagoga de l’EAP B-27 del Vallès Oriental.

 

20 - 20.30 h Torn obert de paraules

4a sessió: 24-05-17

Modera: M. del Mar Aldámiz-Echevarría, ICE UB.

18 - 19.30 h Model consultoria d’organitzacions: com motivar el canvi en l’organització, estratègies a tenir en compte i a desenvolupar 
Pedro Delgado, consultor i auditor expert en sistemes de qualitat i millora, auditor en cap de sistemes ISO 9001, desenvolupador de Sistemes d’acreditació de la qualitat.  

19.30 - 20.30 h Conclusions i torn obert de paraules

Destinataris: psicopedagogs, orientadors, pedagogs, assessors, mestre d'educació especial, treballadors socials, psicòlegs, fisioterapeutes, inspectors i persones interessades.

Calendari i horari: dimecres 3, 10, 17 i 24 de maig, de 18 a 20.30 h

Lloc: Universitat de Barcelona. Campus de Mundet. Edifici Migdia. Sala de Graus 3a planta.

S’acreditaran 10 hores de formació. Assistència el 80 % de les sessions.

Preu: 15 euros

Període d’inscripció: del 5 al 28 d’abril de 2017

Places limitades.

Inscripció per Internet: formulari de matrícula

Informació i/o consultes

icecursos@ub.edu

Telèfon: 934 021 024

Les activitats organitzades per l’ICE tenen els mateixos efectes per al professorat que les activitats incloses en el Pla de formació permanent del Departament d’Ensenyament.

Els certificats d’aquests cursos s’incorporen directament a l’expedient de formació del professor/a (XTEC) i es poden utilitzar com a acreditació per participar en els diferents concursos o convocatòries del Departament d’Ensenyament de la Generalitat de Catalunya, amb els termes que indiqui cada convocatòria.

Per iniciar aquesta activitat cal que hi hagi un nombre mínim de persones inscrites.

Organitzat conjuntament per l’ICE UB (secció d’Infantil, Primària, Secundària i FP) i el Departament de Cognició, Desenvolupament i Psicologia de l’Educació de la Facultat de Psicologia de la UB (secció de Desenvolupament i Psicologia de l’Educació).

Amb la col·laboració de l’Associació Catalana de Psicopedagogia i Orientació (ACPO).

 

 

Més informació

Institut de Ciències de l'Educació (ICE)

Passeig de la Vall d'Hebron, 171
08035 Barcelona
Telèfon: 93 403 51 75
Fax: 93 402 10 16

Veure Ubicació

  Bústia de queixes i suggeriments