Pràctica del projecte Escolta’m en els centres. Formació de referents del projecte Escolta’m

Descripció 

Seguiment de la pràctica del referent Escolta’m en el centre escolar.

Objectius 

Acompanyar la funció del referent del projecte Escolta’m en els centres, oferint-li materials i estratègies comunicatives perquè pugui desenvolupar les sessions de treball en els equips docents amb el professorat implicat en el projecte Escolta’m.

Continguts

Vinculació. Resiliència. Comunicació efectiva i afectiva. Avaluació del projecte Escolta’m: instruments a l’abast.

Metodologia

Exposicions dialogades i amb negociació de significats i sentits. Recollida i elaboració consensuada de continguts i pràctiques. Espai de reflexió i debat. Planificació i anàlisi d’actuacions de millora docent.

Destinataris

Directors, caps d’estudi, coordinadors i psicopedagogs que duen a terme la funció de referent Escolta’m en el seu centre escolar

Formadores 

Cova Iglesias i Sílvia Borrell

Calendari i horari

Dilluns 5 de març, 9 d’abril, 7 de maig i 4 de juny de 2018, de 18 a 20 h

Lloc: Universitat de Barcelona. Campus de Mundet. Aula per determinar.

Se certificaran 15 h  (8 hores presencials i 7 hores de treball pràctic)

Places: 30

Requisits de certificació

Assistència al 80 % de les hores presencials. Resum del diari de camp en un portafolis.

Observacions: és requisit estar aplicant el projecte en el centre escolar el curs 2017-2018.

Preu: 30 €

Període d’inscripció: del 5 al 23 de febrer de 2018

Inscripció per Internet:  matrícula tancada

Informació i/o consultes

icecursos@ub.edu

Telèfon: 934 021 024

Les activitats organitzades per l’ICE tenen els mateixos efectes per al professorat que les activitats incloses en el Pla de formació permanent del Departament d’Ensenyament.

Els certificats d’aquests cursos s’incorporen directament a l’expedient de formació del professor/a (XTEC) i es poden utilitzar com a acreditació per participar en els diferents concursos o convocatòries del Departament d’Ensenyament de la Generalitat de Catalunya, amb els termes que indiqui cada convocatòria.

Per iniciar aquesta activitat cal que hi hagi un nombre mínim de persones inscrites.

 

Més informació

Institut de Desenvolupament Professional (IDP-ICE)

Passeig de la Vall d'Hebron, 171
08035 Barcelona
Telèfon: 93 403 51 75
Fax: 93 402 10 16

Veure Ubicació

  Bústia de queixes i suggeriments