Creativitat amb recursos multimèdia

Formulari de matrícula

Professorat: Jorge Feldstein Dvoskin

És llicenciat en Belles Arts i catedràtic de Dibuix, i té un màster internacional de Creativitat Aplicada. Es dedica a temes de creativitat des de fa més de 25 anys i ha col·laborat amb la Universitat de Barcelona, la Universitat Politècnica de Barcelona i la Universitat de Santiago de Compostel·la.

Presentació del curs

Els continguts i les activitats d’aquest curs estan dissenyats per dotar el professorat d’eines i recursos multimèdia que els ajudaran a desenvolupar la seva capacitat creativa i a millorar la metodologia d’ensenyament i aprenentatge. El curs ofereix els coneixements tècnics per crear activitats motivadores, originals, eficaces i adequades per a l’alumnat. Es fa servir programari d’edició de vídeo, edició de so, edició d’imatges i presentacions multimèdia, i s’utilitzen aplicacions i recursos gratuïts de la xarxa. Tot això amb el rerefons de la creativitat aplicada des d’un punt de vista pràctic i fonamentat.

Objectius del curs

— Ser capaços de construir activitats creatives mitjançant programes de presentació multimèdia, retoc d’imatges, editor de so i editor de vídeo.
— Conèixer eines metodològiques creatives per resoldre problemes. Infondre idees, tècniques i habilitats.
— Utilitzar les tecnologies de la informació i la comunicació com a eines per despertar la creativitat dels individus i del grup classe.
— Inculcar confiança i que cadascú assoleixi la seva parcel·la de lideratge compartit.

Temari del curs

1. CLIMA CREATIU, Glogster i Wordle
2. COMUNICACIÓ, edició de so, Audacity
3. ANALOGIES, edició d’imatges, Prezi, Pinterest, Flickr, Picassa
4. INTUÏCIÓ, ús del xats
5. ATZAR, edició de vídeo. Youtube
6. SÍNTESI. ELABORACIÓ DE MÈTODES CREATIUS I DISSENY D’ACTIVITATS, creació d’un blog

Destinataris

Professorat d’educació infantil, primària i secundària amb coneixements d’usuari d’informàtica i amb ganes de ser dissenyadors d’experiències.

Model d'avaluació i activitats

Cada mòdul conté activitats segons les dificultats d’execució, que s’han de fer amb les instruccions que s’indiquen al llarg de cada sessió. S’ha de fer un miniprojecte al final de cada mòdul, que completa les activitats que s’hi han fet.

Calendari

Horari

Duració

Período de matriculació

Preu

Del 22 d'octubre al 20 de desembre de 2013

curs virtual

40 hores

A partir del 12 de setembre 2013
Per Internet: www.ub.edu/ice
Places limitades
90€

Información
Teléfono: +34 934 021 024
http://www.ub.edu/ice
icecursos@ub.edu

 

Més informació

Institut de Ciències de l'Educació (ICE)

Passeig de la Vall d'Hebron, 171
08035 Barcelona
Telèfon: 93 403 51 75
Fax: 93 402 10 16

Veure Ubicació

  Bústia de queixes i suggeriments